Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Do pobrania:

Regulamin zamówień sektorowych od 22.02.2018 r.

Regulamin zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30 tys. euro- od 01.09.2017 roku

Regulamin udzielania zamówień publicznych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

informacja RODO

 

INFORMACJE O WYNIKACH PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

 

Aktualizacja 10.10.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania : „Profilowanie terenu z zastosowaniem odwodnienia zabezpieczającym budynek Stacji Uzdatniania Wody przed napływem wód opadowych”. W wyniku przetargu wybrano  ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowe „WRZ” Szczecinek.

Aktualizacja 10.10.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania: „Inspektor nadzoru nad budową instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,76 kWp na oczyszczalni ścieków w Szczecinku”. Wybrano ofertę firmy: Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji Piotr Synowiec, Szczecinek.

Aktualizacja 10.10.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania: Wykonanie usługi kompleksowego usunięcia zalegających osadów z Otwartego Basenu Fermentacyjnego nr 1 zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Szczecinku przy ulicy Rybackiej 5”. Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe – Transport Piotr Skrodzki, Szwecja.

Aktualizacja 10.10.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania: „Zakup specjalistycznego pojazdu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej”. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy: Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o., Kielce.

 

Tytuł Tryb Opis Data publikacji Data otwarcia
Ogłoszenie sprzedaży - Pojazd specjalny typu WUKO na podwoziu Iveco do ciśnieniowego mycia kanalizacji  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-10-09  2018-10-25 
Remont płyty stropowej nad reaktorem biologicznym znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy B. Chrobrego 42 w Bornem Sulinowie - III postępowanie   Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-10-03  2018-10-17 
Sprzedaż przyczepy do transportu osób - II postępowanie  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-10-03  2018-10-11 
Budowa sieci wodociągowej Barwice, Zielone Osiedle etap I, II - II postępowanie.  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-10-02  2018-10-09 
Budowa sieci wodociągowej Barwice, Zielone Osiedle etap I i II  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-09-19  2018-10-01 
Sprzedaż przyczepy do transportu osób  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-09-18  2018-10-02 
Remont płyty stropowej nad reaktorem biologicznym znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy B. Chrobrego 42 w Bornem Sulinowie -II postępowanie  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-09-14  2018-09-24 
Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,76 kWp na oczyszczalni ścieków w Szczecinku – II postępowanie.   przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-08-13  2018-08-29 
Ogłoszenie o sprzedaży - Beczka Meprozet II postępowanie  przetarg nieograniczony  
Załączniki:
2018-07-03  2018-07-16 
Część I: Dobór, dostawa i montaż płuczki piasku na oczyszczalni ścieków w Szczecinku Część II: Dobór, dostawa, montaż systemu oczyszczania wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Szczecinku  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-06-15  2018-06-29 
Sprzedaż środka transportowego - beczka produkcji Meprozet 10 m3  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-06-14  2018-06-26 
Część I – „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicach Słowiańskiej i Sikorskiego w Szczecinku” Część II – „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Szczecinku”.  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-06-12  2018-06-19 
Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Szczecinku, Barwicach, Bornem Sulinowie, Białym Borze, Grzmiącej o kodzie odpadu: 19 08 05 – II postępowanie”   prztearg nieograniczony 
Załączniki:
2018-05-09  2018-05-17 
Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,76 kWp na oczyszczalni ścieków w Szczecinku.  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-04-04  2018-04-19 
1. Część I - „Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz wykonanie węzłów wodociągowych przy ulicy Czaplineckiej, Poznańskiej, Chojnickiej w Szczecinku” 2. Część II - „Modernizacja sieci wodociągowej Biały Bór ul. Bogusława VIII i Dworcowa” 3. Część III - „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Szczecinku” 4. Część IV – „Budowa sieci wodociągowej w ulicy 1-go Maja w Szczecinku”. 5. Część V – „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza w Szczecinku”.  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-03-21  2018-04-04 
1.Część I - „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Miodowej w Szczecinku” 2.Część II - „Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza w Szczecinku” 3. Część III - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ciemino”  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-02-26  2018-03-12 
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-01-12  2018-01-26 
„Świadczenie usług ochrony: Część I – Świadczenie usług ochrony fizycznej bezpośredniej dla obiektu przy ul. Bugno 2 w Szczecinku, Część II – Monitorowanie lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach spółki”   przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-11-20  2017-12-08 
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń dla obiektów przy ul. Bugno 2 oraz Rybackiej 5 w Szczecinku  zapytanie o cenę  
Załączniki:
2017-11-16  2017-11-27 
Dostawa oraz montaż UV do ciągłej dezynfekcji wody w SUW Grzmiąca  zapytanie o cenę 
Załączniki:
2017-11-09  2017-11-16 
Sukcesywna dostawa preparatu służącego do zwalczania substancji złowonnych w kanalizacji sanitarnej stanowiącego wodny roztwór azotanu wapnia  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-11-03  2017-11-20 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w m. Międzylesie - III postępowanie.  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-10-18  2017-11-02 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Turowo-Szczecinek”.  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-06-06  2017-06-21 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trzesieckiej, Wypoczynkowej i Cichej w Szczecinku”.   Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-04-12  2017-04-27 
Budowa sieci wodociągowej Barwice – Przybkowo – Parchlino i Przybkówko - II postępowanie  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-03-09  2017-03-20 
Budowa sieci wodociągowej Barwice – Przybkowo – Parchlino i Przybkówko  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-02-20  2017-03-07 
Budowa dwuotworowego ujęcia wody w miejscowości Białowąs wraz z jego uzbrojeniem i włączeniem do eksploatacji  PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Załączniki:
2017-02-01  2017-02-16 
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borne Sulinowo”  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2016-03-16  2016-04-06