Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Do pobrania:

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro_od 1 lipca 2019 roku

Regulamin udzielania zamówień sektorowych_od 1 lipca 2019 roku

Regulamin udzielania zamówień publicznych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020_od 26.03.2019

informacja RODO

 

INFORMACJE O WYNIKACH PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

Aktualizacja 12.04.2019r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Pobieranie próbek i wykonywanie badań wody surowej i uzdatnionej, pobieranie próbek i wykonanie badań osadów ściekowych oraz wykonania analiz ścieków i piasku”. Wybrano ofertę firmy: SGS Polska Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie.

Aktualizacja 28.02.2019r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania: „Sukcesywna dostawa materiałów i armatury wodociągowej na potrzeby działalności Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku”. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy Emet – Impex S.A. o /Szczecin  w części I, II, VI, firmy Sanit Sp. z o.o. w części  III, IV i firmy Ekowodrol sp. z o.o  w części V.

Aktualizacja 28.02.2019r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania:„Remont niecki wraz ze zbiornikami koagulantów zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w Szczecinku”. Wybrano ofertę firmy: Zakład Ogólnobudowlany inż. Andrzej Klinger Koszalin.

Aktualizacja 28.02.2019r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, dla zadania: „Zakup i dostawa testów kuwetowych LCK do analiz chemicznych, zestawu wzorców trwałych do mętnościomierza, nasadki LDO do tlenomierza w mierniku HQ 40, sondy pH-metrycznej do miernika HQ30d oraz odczynników do oznaczania chloru”. Wybrano ofertę firmy: „HACH LANGE Sp. z o.o.” z siedzibą we Wrocławiu.

 

Tytuł Tryb Opis Data publikacji Data otwarcia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Marcelin ul. Rybacka  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2019-07-17  2019-08-01 
Część I – „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Derdowskiego w Szczecinku”; Część II – „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej w Szczecinku”; Część III – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Trzesiecka w Szczecinku”; Część IV – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dołgie osiedle Domardz-etap I”; Część V – „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Szymanowskiego w Szczecinku” oraz Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza w Szczecinku”; Część VI – „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Szkolnej w Szczecinku”.  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2019-02-20  2019-03-06 
Remont zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych mechanicznie na oczyszczalni ścieków w Barwicach , Żytnik 3 - II postępowanie  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2019-02-18  2019-03-05 
Modernizacja poletek osadowych na oczyszczalni ścieków w Bornem Sulinowie  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2019-02-01  2019-02-19 
Remont zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych mechanicznie na oczyszczalni ścieków w Barwicach , Żytnik 3  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2019-01-30  2019-02-14 
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację części osadowej oczyszczalni ścieków w Grzmiącej ul. Bankowa 3a  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2019-01-30  2019-02-13 
I. Część I – „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Derdowskiego w Szczecinku”; II. Część II – „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza-Piłsudskiego w Szczecinku”; III. Część III – „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Toruńskiej w Szczecinku”; IV. Część IV – „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Wiejskiej w Szczecinku”; V. Część V – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Trzesiecka w Szczecinku”; VI. Część VI – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dołgie osiedle Domardz-etap I”; VII. Część VII – „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Szymanowskiego w Szczecinku” oraz Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza w Szczecinku”; VIII. Część VIII – „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Szkolnej w Szczecinku”. IX. Część IX – „Budowa przepompowni ścieków w miejscowości Ciemino”.  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2019-01-25  2019-02-12 
Sprzedaż separatora piasku RoSF 3 producent Huber  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2019-01-02  2019-01-21 
Sprzedaż - Pojazd specjalny typu WUKO na podwoziu Iveco do ciśnieniowego mycia kanalizacji  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2019-01-02  2019-01-24 
„Świadczenie usług ochrony: Część I – Świadczenie usług ochrony fizycznej bezpośredniej dla obiektu przy ul. Bugno 2 w Szczecinku, Część II – Monitorowanie lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach spółki”   przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-11-23  2018-12-06 
Sukcesywna dostawa preparatu służącego do zwalczania substancji złowonnych w kanalizacji sanitarnej stanowiącego wodny roztwór azotanu wapnia  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-11-14  2018-11-23 
Ogłoszenie sprzedaży - Pojazd specjalny typu WUKO na podwoziu Iveco do ciśnieniowego mycia kanalizacji  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-10-09  2018-10-25 
Remont płyty stropowej nad reaktorem biologicznym znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy B. Chrobrego 42 w Bornem Sulinowie - III postępowanie   Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-10-03  2018-10-17 
Sprzedaż przyczepy do transportu osób - II postępowanie  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-10-03  2018-10-11 
Budowa sieci wodociągowej Barwice, Zielone Osiedle etap I, II - II postępowanie.  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-10-02  2018-10-09 
Budowa sieci wodociągowej Barwice, Zielone Osiedle etap I i II  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-09-19  2018-10-01 
Sprzedaż przyczepy do transportu osób  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-09-18  2018-10-02 
Remont płyty stropowej nad reaktorem biologicznym znajdującej się na terenie oczyszczalni ścieków przy ulicy B. Chrobrego 42 w Bornem Sulinowie -II postępowanie  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-09-14  2018-09-24 
Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,76 kWp na oczyszczalni ścieków w Szczecinku – II postępowanie.   przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-08-13  2018-08-29 
Ogłoszenie o sprzedaży - Beczka Meprozet II postępowanie  przetarg nieograniczony  
Załączniki:
2018-07-03  2018-07-16 
Część I: Dobór, dostawa i montaż płuczki piasku na oczyszczalni ścieków w Szczecinku Część II: Dobór, dostawa, montaż systemu oczyszczania wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Szczecinku  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-06-15  2018-06-29 
Sprzedaż środka transportowego - beczka produkcji Meprozet 10 m3  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-06-14  2018-06-26 
Część I – „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicach Słowiańskiej i Sikorskiego w Szczecinku” Część II – „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Szczecinku”.  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-06-12  2018-06-19 
Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Szczecinku, Barwicach, Bornem Sulinowie, Białym Borze, Grzmiącej o kodzie odpadu: 19 08 05 – II postępowanie”   prztearg nieograniczony 
Załączniki:
2018-05-09  2018-05-17 
Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,76 kWp na oczyszczalni ścieków w Szczecinku.  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-04-04  2018-04-19 
1. Część I - „Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz wykonanie węzłów wodociągowych przy ulicy Czaplineckiej, Poznańskiej, Chojnickiej w Szczecinku” 2. Część II - „Modernizacja sieci wodociągowej Biały Bór ul. Bogusława VIII i Dworcowa” 3. Część III - „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Szczecinku” 4. Część IV – „Budowa sieci wodociągowej w ulicy 1-go Maja w Szczecinku”. 5. Część V – „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza w Szczecinku”.  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-03-21  2018-04-04 
1.Część I - „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Miodowej w Szczecinku” 2.Część II - „Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza w Szczecinku” 3. Część III - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ciemino”  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-02-26  2018-03-12 
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-01-12  2018-01-26 
„Świadczenie usług ochrony: Część I – Świadczenie usług ochrony fizycznej bezpośredniej dla obiektu przy ul. Bugno 2 w Szczecinku, Część II – Monitorowanie lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach spółki”   przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-11-20  2017-12-08 
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń dla obiektów przy ul. Bugno 2 oraz Rybackiej 5 w Szczecinku  zapytanie o cenę  
Załączniki:
2017-11-16  2017-11-27 
Dostawa oraz montaż UV do ciągłej dezynfekcji wody w SUW Grzmiąca  zapytanie o cenę 
Załączniki:
2017-11-09  2017-11-16 
Sukcesywna dostawa preparatu służącego do zwalczania substancji złowonnych w kanalizacji sanitarnej stanowiącego wodny roztwór azotanu wapnia  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-11-03  2017-11-20 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w m. Międzylesie - III postępowanie.  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-10-18  2017-11-02 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Turowo-Szczecinek”.  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-06-06  2017-06-21 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trzesieckiej, Wypoczynkowej i Cichej w Szczecinku”.   Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-04-12  2017-04-27 
Budowa sieci wodociągowej Barwice – Przybkowo – Parchlino i Przybkówko - II postępowanie  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-03-09  2017-03-20 
Budowa sieci wodociągowej Barwice – Przybkowo – Parchlino i Przybkówko  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-02-20  2017-03-07 
Budowa dwuotworowego ujęcia wody w miejscowości Białowąs wraz z jego uzbrojeniem i włączeniem do eksploatacji  PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Załączniki:
2017-02-01  2017-02-16 
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borne Sulinowo”  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2016-03-16  2016-04-06