Wysokie miejsce w branży

 

 

Szczecineckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji trzeci raz z rzędu zajęły wysoką pozycję w Ogólnopolskim Rankingu przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji prowadzonym przez redakcję Strefy Gospodarki Biznes Magazyn za rok 2019.

  • W tym roku udało się zająć wysokie, IX miejsce – informuje Anna Rolik, Kierownik Działu Organizacyjnego firmy. – Szczecineckie wodociągi znalazły się w pierwszej dziesiątce klasyfikacji przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce obok takich firm jak wodociągi częstochowskie, poznańskie czy katowickie.

W województwie zachodniopomorskim prócz szczecineckiego “Pewiku” wyróżnienie otrzymały również wodociągi szczecińskie. Przypomnijmy, że w roku 2018 spółka zajęła VII miejsce, natomiast w roku 2017 – miejsce IX. Kryteria, jakie były brane pod uwagę przy wyłanianiu czołowej dziesiątki są bardzo szerokie. Szczegółowej analizie poddane zostały kwestie techniczne oraz finansowe. Oceniano ilość realizowanych projektów oraz źródeł ich finansowania, politykę personalną i kierunki jej rozwoju, poziom i stan infrastruktury technicznej, oraz aspekty „miękkie”, z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Dodatkowo organizator brał pod uwagę działania prowadzone na rzecz lokalnej społeczności oraz dotychczas zdobyte nagrody i wyróżnienia przez przedsiębiorstwo. Ranking polskich firm wodociągowych ma na celu zaprezentowanie czołówki branży wod-kan, wyróżnienie najlepszych w niej przedsiębiorstw, ale przede wszystkim pokazanie jak wielki wysiłek firmy działające w tego typu branży wkładają w swą codzienną pracę oraz całodobową dyspozycyjność w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności.