Oferta usług

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.oferuje następujące usługi:

1. Usługi mini- koparką, koparko-ładowarką, ciągnikiem z przyczepą

2. Czyszczenia i udrażniania kanalizacji

3. Wypompowywania wody

4. Kamerowania sieci kanalizacyjnej

5. Wykrywania wycieków

6. Dostawy wody cysterną

7. Wykonywania przecisków

8. Odbioru nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków

9. Montażu i oplombowania wodomierzy

10. Koszenia traw kosiarką rotacyjną

11. Odśnieżania pługiem

12. Zagęszczania gruntu

13. Wycinania nawierzchni bitumicznych

14. Rozmrażania przyłączy

15. wykrywania nieszczelności/ nielegalnych podłączeń

16. Najmu agregatów prądotwórczych

Zestawienie cen za świadczone usługi znajdą Państwo poniżej.

 

Nasza oferta

Zestawienie cen za świadczone usługi obowiązujące od 01.06.2017 roku

Cennik ścieków dowożonych

Kalkulacja odbioru odpadów z separatorów oraz przyjęcia ścieków z toalet turystycznych

LABORATORIUM


Laboratorium stanowi  jednostkę badawczą, w której prowadzone są badania fizykochemiczne wody i ścieków oraz fizyczne badania osadów ściekowych. Więcej informacji o laboratorium znajdziecie Państwo w zakładce Laboratorium.