Oferta usług

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.oferuje następujące usługi:

1. Usługi mini- koparką, koparko-ładowarką, ciągnikiem z przyczepą

2. Czyszczenia i udrażniania kanalizacji

3. Wypompowywania wody

4. Kamerowania sieci kanalizacyjnej

5. Wykrywania wycieków

6. Dostawy wody cysterną

7. Wykonywania przecisków

8. Odbioru nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków

9. Montażu i oplombowania wodomierzy

10. Koszenia traw kosiarką rotacyjną

11. Odśnieżania pługiem

12. Zagęszczania gruntu

13. Wycinania nawierzchni bitumicznych

14. Rozmrażania przyłączy

15. wykrywania nieszczelności/ nielegalnych podłączeń

16. Najmu agregatów prądotwórczych

Zestawienie cen za świadczone usługi znajdą Państwo poniżej.

 

Nasza oferta

Zestawienie cen za usługi świadczone przez PWiK sp. z o.o. obowiązujące od dnia 01.01.2019 r.

Cennik ścieków dowożonych

Kalkulacja odbioru odpadów z separatorów oraz przyjęcia ścieków z toalet turystycznych

LABORATORIUM

Laboratorium stanowi  jednostkę badawczą, w której prowadzone są badania fizykochemiczne wody i ścieków oraz fizyczne badania osadów ściekowych. Więcej informacji o laboratorium znajdziecie Państwo w zakładce Laboratorium.