Biuro Obsługi Klienta

 

Biuro Obsługi Klienta

Naszym celem jest zacieśnianie współpracy poprzez zindywidualizowane kontakty z klientem. Dla poprawy jakości obsługi interesanta PWiK Spółka z o.o. wyodrębniła organizacyjnie Sekcję Obsługi Klienta, której zadaniem jest załatwianie wszystkich spraw związanych z działalnością Spółki w relacji z klientem:

 • przygotujemy warunki przyłączenia do sieci wod-kan;
 • pomagamy załatwić formalności związane z podpisaniem umowy na dostarczanie wody i odbiór ścieków;
 • służymy radą w zakresie zagadnień technicznych oraz racjonalnego wykorzystania wody;
 • udostępnimy taryfy i wyjaśnimy zasady rozliczania wody i ścieków;
 • zajmujemy się obsługą wszelkich reklamacji dotyczących:
  • faktur;
  • rozliczania za wodę i ścieki;
  • zakłóceń w dostawach wody / odbioru ścieków;
 • udzielimy informacji, porady w zakresie naszych kompetencji na inne nurtujące klienta pytania/wątpliwości.

Jesteśmy dobrze oceniani

Wyniki przeprowadzonych w miesiącu wrześniu 2016 roku ankiet dotyczących satysfakcji klientów korzystających z naszych biur obsługi są bardzo zadowalające. Klienci, którzy wypełnili ponad 100 ankiet na terenie całej Spółki ocenili nas wysoko i bardzo wysoko.

Klienci, którzy wzięli udział w ankiecie odpowiadali na pytania dotyczące:

– pracowników Spółki- sposobu przyjmowania klientów, szybkości i poziomu obsługi, odpowiedniego wyglądu

– warunków lokalowych i organizacyjnych

Ankieta przeprowadzona została w biurach obsługi klienta w Szczecinku, Barwicach, Białym Borze, Bornem Sulinowie i Grzmiącej. Pełna analiza ankiet poniżej.

Kontrola Biur Obsługi Klienta – BOK

Mamy nadzieję, że w kolejnych ankietach zostaniemy ocenieni równie wysoko.

 

Nasze Biura Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta ma swoją siedzibę w Szczecinku, czynne jest w godz. od 7.00 do 15.00 w poniedziałki, wtorki, środy i piątki , w czwartki do godz. 17.00. Wszystkie sprawy można ponadto zgłosić w siedzibach poszczególnych rejonów działania Spółki:

 

Biuro Obsługi Klienta Szczecinek
Adres: ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek
Telefon: (094) 37 533 19
Fax: (094) 37 533 33
Email: bok@pwik.szczecinek.pl
Pracownicy: Adrianna Dąbek, Ewa Bielas, Katarzyna Waszak

Rejon Barwice
Adres: Żytnik 3, 78-460 Barwice
Telefon: (094) 37 533 50
Fax: (094) 37 533 33
Email: barwice@pwik.szczecinek.net.pl
Pracownicy: Irena Pietrusiak

Rejon Biały Bór
Adres: ul. Nadrzeczna, 78-425 Biały Bór
Telefon: (094) 37 533 60
Fax: (094) 37 533 33
Email: bialybor@pwik.szczecinek.net.pl
Pracownicy: Teresa Sołgan

Rejon Borne Sulinowo
Adres: ul. Targowa 5, 78-449 Borne Sulinowo
Telefon: (094) 37 533 70
Fax: (094) 37  533 33
Email: bornesulinowo@pwik.szczecinek.net.pl
Pracownicy: Patrycja Wałaszczyk

Rejon Grzmiąca
Adres: ul. Bankowa 3a, 78 – 450 Grzmiąca
Telefon: (094) 37 533 80
Fax: (094) 37 533 33
Email: grzmiaca@pwik.szczecinek.net.pl
Pracownicy:Agnieszka Niezgoda