Oferty pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku poszukuje pracowników na stanowiska:

 1. MONTER SIECI WOD-KAN I WODOMIERZY

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie min. zawodowe, mile widziane o specjalności monter instalacji sanitarnych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku i znajomość branży wod-kan,
 • mile widziane uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci G1,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność.

Do zadań pracownika należeć będzie w szczególności:

 • wykonywanie bieżących prac eksploatacyjnych oraz remontowych urządzeń i przyłączy wod-kan oraz ich uzbrojenia, budowa sieci i przyłączy wod-kan,
 • wykonywanie prac związanych z usuwaniem zaistniałych awarii urządzeń i przyłączy wod-kan oraz ich uzbrojenia, pełnienie dyżurów pogotowia wod-kan,
 • wymiana i montaż wodomierzy z wykonywaniem podejść wodomierzowych, odczyty wodomierzy i ich plombowanie.

 

      2. OPERATOR OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (REJON BARWICE)

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie min. zawodowe,
 • mile widziane doświadczenie przy obsłudze maszyn i urządzeń, znajomość branży wod-kan,
 • mile widziane uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci G1 i G2,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi komputera,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność.

Do zadań pracownika należeć będzie w szczególności:

 • zapewnienie stałej zdolności eksploatacyjnej oczyszczalni ścieków – kontrola, obsługa i konserwacja maszyn i urządzeń zgodnie z instrukcją eksploatacyjną i DTR, usuwanie awarii, prowadzenie prac warsztatowych i bieżącej dokumentacji dot. oczyszczalni,
 • systematyczna obserwacja i analiza danych z systemu monitoringu oczyszczalni ścieków oraz podejmowanie na ich podstawie właściwych działań.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie curriculum vitae (z podaniem nazwy stanowiska) na adres PWiK sp. z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek, na adres e-mail: sekretariat@pwik.szczecinek.pl lub składanie ofert bezpośrednio w sekretariacie spółki w terminie do dnia 12.04.2019r.

Oferta powinna zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Bugno 2 będące administratorem danych osobowych w celu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi drogą telefoniczną lub mailową jedynie na wybrane przez nas oferty oraz prawo do odstąpienia od dalszego etapu rekrutacji bez podania przyczyny lub skrócenia / wydłużenia terminu rekrutacji.

 

kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie