Oferty pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku poszukuje pracowników na stanowiska:

PRÓBKOBIORCA-LABORANT (praca na zastępstwo)

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe o kierunku: chemia, biotechnologia, biologia lub pokrewne,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • znajomość obsługi komputera,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy stojącej oraz pracy z odczynnikami chemicznymi,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dyspozycyjność, dokładność, rzetelność.

Do zadań pracownika należeć będzie w szczególności:

 • pobieranie próbek wody, ścieków i osadów ściekowych i przeprowadzanie analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych, dokumentowanie badań i pobierania próbek,
 • przygotowanie pracowni i sprzętu do wykonywania badań,
 • prowadzenie dokumentacji wynikającej z używania  i sprawdzania wyposażenia pomiarowego i pomocniczego,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań z badań.

 

KIEROWCA-MONTER (REJON BORNE SULINOWO)

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie min. zawodowe, mile widziane o specjalności monter instalacji sanitarnych,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku i znajomość branży wod-kan,
 • mile widziane uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci G1,
 • mile widziane uprawnienia do obsługi sprzętu kopiącego,
 • prawo jazdy minimum kat. B,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność.

Do zadań pracownika należeć będzie w szczególności:

 • wykonywanie bieżących prac eksploatacyjnych oraz remontowych urządzeń i przyłączy wod-kan oraz ich uzbrojenia, budowa sieci i przyłączy wod-kan,
 • wykonywanie prac związanych z usuwaniem zaistniałych awarii urządzeń i przyłączy wod-kan oraz ich uzbrojenia, pełnienie dyżurów pogotowia wod-kan,
 • eksploatacja i konserwacja obiektów przepompowni ścieków oraz stacji uzdatniania wody;
 • wymiana i montaż wodomierzy z wykonywaniem podejść wodomierzowych, odczyty wodomierzy i ich plombowanie.
 • wykonywanie czynności w zakresie powierzonego sprzętu, zgodnie z instrukcją obsługi danego pojazdu lub maszyny,
 • przestrzeganie czynności związanych z przeglądami OT-1 i OT-2 oraz okresowych wymian oleju silnikowego.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie curriculum vitae (z podaniem nazwy stanowiska) na adres PWiK sp. z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek, na adres e-mail: sekretariat@pwik.szczecinek.pl lub składanie ofert bezpośrednio w sekretariacie spółki.

Oferta powinna zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Bugno 2 będące administratorem danych osobowych w celu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi drogą telefoniczną lub mailową jedynie na wybrane przez nas oferty oraz prawo do odstąpienia od dalszego etapu rekrutacji bez podania przyczyny.

 

Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie