Oferty pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku poszukuje pracownika na stanowisko INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA (praca na zastępstwo).

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe, preferowane o kierunku: ochrona środowiska i pokrewne
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • mile widziana znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska (m. in. prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, prawo wodne, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym  odprowadzaniu ścieków),
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi komputera i MS Office,
 • rzetelność, odpowiedzialność.

Do zadań pracownika należeć będzie w szczególności:

 • Prowadzenie zbiorczej dokumentacji Spółki w zakresie gospodarki odpadami, w tym jej raportowanie do przełożonego;
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie uzyskiwania pozwoleń, decyzji i innych dokumentów wymaganych przepisami o ochronie środowiska;
 • Egzekwowanie od kierowników komórek organizacyjnych informacji o wytworzeniu odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne oraz gospodarowanie substancjami niebezpiecznymi;
 • Przygotowanie zbiorczej informacji dotyczącej opłat za korzystnie ze środowiska na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych komórek organizacyjnych, przekazywanie informacji o opłacie za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego;
 •  Opiniowanie wniosków o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci będącej własnością Spółki, dotyczących ścieków zawierających substancje szczególnie niebezpieczne dla środowiska;
 •  Czynne uczestnictwo w akcjach eliminujących zagrożenia dla środowiska;
 •  Prowadzenie kontroli w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
  • sporządzanie harmonogramu kontroli zawierającego dane kontrolowanego klienta, przedmiot kontroli oraz termin przeprowadzenia kontroli,
  • prowadzenie kontroli planowych wg rocznego harmonogramu zatwierdzonego przez przełożonego,
  • prowadzenie kontroli interwencyjnych,
  • wydawanie zaleceń pokontrolnych i kontrola ich wykonania,
  • przedkładanie przełożonemu wyników kontroli wraz z wnioskami,
  • analiza wyników badań kontrolnych ścieków w odniesieniu do dopuszczalnych norm w przypadku niedotrzymania warunków umownych na odprowadzanie ścieków do kanalizacji, pisemne poinformowanie dostawcy ścieków,
  • prowadzanie działań w zakresie likwidacji nielegalnych włączeń do sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie curriculum vitae w terminie do dnia 23.01.2019r. na adres PWiK sp. z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek, na adres e-mail: sekretariat@pwik.szczecinek.pl lub składanie ofert bezpośrednio w sekretariacie spółki. 

Oferta powinna zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Bugno 2 będące administratorem danych osobowych w celu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi drogą telefoniczną lub mailową jedynie na wybrane przez nas oferty oraz prawo do odstąpienia od dalszego etapu rekrutacji bez podania przyczyny lub skrócenia / wydłużenia terminu rekrutacji.

kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie