Otwarcie ujęcia

IMG_0054Bezpieczeństwo na lata- zakończona inwestycja w Bornem Sulinowie

Symboliczne otwarcie zakończyło realizowaną przez Spółkę inwestycję pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Borne Sulinowo”, realizowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowity koszt zadania wyniósł 1 229 000  zł, zaś wysokość dofinansowania ze środków europejskich 672 611,42 zł.

W dniu 26 czerwca br. na terenie ujęcia w Bornem Sulinowie nastąpiło oficjalne zakończenie modernizacji stacji uzdatniania wody, która po rozruchach technologicznych została oddana do eksploatacji. W otwarciu wzięli udział przedstawiciele Gminy Borne Sulinowo, w tym przewodniczący Rady Miejskiej Pan Dariusz Czerniawski oraz burmistrz Renata Pietkiewicz- Chmyłkowska, dyrektor biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Koszalinie Jan Sachs oraz przedstawiciele firmy Hydro Partner, która była wykonawcą tej inwestycji.

Goście mieli okazję przyjrzeć się z bliska procesom technologicznym wydobycia wody, jej uzdatniania, magazynowania i przesyłania do miasta.

– Nasza Spółka wykonała w ostatnich latach wiele inwestycji i to znacznie większych niż ta, ale nigdy w tak oficjalnej formie nie były przekazywane do eksploatacji. Ta inwestycja jest jednak szczególna nie tylko dla Spółki, ale dla całej społeczności gminy Borne Sulinowo- rozpoczął Prezes Zarządu Andrzej Wdowiak.

W dalszej części Prezes Zarządu przypomniał historię ujęcia wody w Bornem Sulinowie od czasu jego budowy w 1936 roku do dnia dzisiejszego. Omówił również powody, dla których konieczna była modernizacja ujęcia. Modernizacji stacji uzdatniania wody związana była z zanieczyszczeniem dotychczasowych zasobów wodnych związkami chlorowcopochodnymi. Zanieczyszczenie ma charakter antropogeniczny i do chwili obecnej nie zostało zlokalizowane RDOŚ.

W ramach realizowanego Projektu „Parsęta” na ujęciu zainstalowano desorbery, co  pozwoliło na zapewnienie dobrej jakości wody dla mieszkańców. Ważne było jednak kompleksowe rozwiązanie problemu, stąd Spółka zdecydowała się na budowę nowych studni, tym razem głębinowych oraz  modernizacje ujęcia.

Zakończenie zadania zapewni bezpieczeństwo blisko 6 tysiącom mieszkańców zaopatrywanych w wodę z tego ujęcia na wiele lat. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskaniu źródeł zewnętrznych na jej sfinansowanie.