Ogólnopolskie wyróżnienie

 

IMG_0086-001

9. miejsce wśród przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych- Spółka wysoko sklasyfikowana w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji prowadzonym przez redakcję Strefy Gospodarki, dodatek do Dziennika Gazety Prawnej.

Zgodnie z informacją organizatora rankingu kryteria, jakie brane są pod uwagę przy wyłanianiu czołowej dziesiątki są bardzo szerokie. Począwszy od informacji dotyczących kwestii finansowych, prowadzonych projektów unijnych poprzez kierunki rozwoju kadry i politykę personalną, kwestie infrastruktury technicznej, aż do aspektów „miękkich”, takich jak udział firmy w życiu lokalnej społeczności i prowadzone działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. 

ranking

Podstawą oceny przedsiębiorstw były nadesłane ankiety weryfikacyjne, w których zamieszczane były informacje dotyczące sytuacji finansowej Spółki (w tym obroty, wynik finansowy, prowadzone inwestycje, wykorzystanie środków unijnych), dane techniczne (w tym m.in. posiadana infrastruktura, awaryjność sieci), poziom zatrudnienia i nakłady ponoszone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, udział w targach i imprezach branżowych. Dodatkowo organizator brał pod uwagę działania prowadzone na rzecz lokalnej społeczności oraz dotychczas zdobyte nagrody i wyróżnienia.

Warto przypomnieć, że już w roku ubiegłym Spółka została wyróżniona w tym ogólnopolskim rankingu. W bieżącym roku udało się znaleźć w pierwszej dziesiątce najlepszych przedsiębiorstw branży.

Informacja o wyróżnieniu na stronie organizatora:

http://www.strefa-gospodarki.pl/index.php/446-woda-2017.html