Struktura organizacyjna

IMG_0086-001Do Zarządu Spółki należy prowadzenie spraw Spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz z wyjątkiem spraw, które są  kompetencją Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników.

Schemat organizacyjny obowiązujący od dnia 27 czerwca 2019 roku