Osiągnięcia

Otrzymane wyróżnienia i nagrody:

„PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY”

W roku 2004 Spółka zdobyła prestiżowy tytuł „Przedsiębiorstwo Fair-Play 2004 „.  Idea tego programu ma wieloletnią tradycję. Wywodzi się od ogłoszonego w 1992r. przez Krajową Izbę Gospodarczą konkursu „Business Fair Play Award”. Celem programu jest promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z kontrahentami, klientami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową. Wspiera on też rozwój firm promując przedsiębiorstwa solidne i uczciwe, działające zgodnie z prawem i zasadami etyki. Firmom, które uzyskały tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” umożliwia wykorzystanie przyznanego tytułu w ich działalności rynkowej, dając im dodatkowy, znaczący argument w walce konkurencyjnej. Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa przez program prowadzony przez niezależne instytucje, poddanie się badaniom wiarygodności i rzetelności w otwartym konkursie, stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie. Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Otrzymany certyfikat jest odzwierciedleniem pozytywnych zmian zaistniałych w PWiK.

MOCARZ GOSPODARCZY POWIATU SZCZECINECKIEGO – „FIRMA Z KLASĄ”


W 2005 roku Spółka  zdobyła tytuł Mocarza Gospodarczego Powiatu Szczecineckiego w kategorii „Firma z Klasą”. Nagroda „Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego” ma charakter honorowy i prestiżowy. Celem konkursu jest uhonorowanie firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy Ziemi Szczecineckiej, tworzących rynek pracy, przestrzegających zasady etyki prowadzenia biznesu oraz prowadzących działalność społeczną i charytatywną.

 

 

MOCARZ GOSPODARCZY POWIATU SZCZECINECKIEGO – „INWESTYCJA ROKU”

Mocarz Gospodarczy 2009W roku 2009 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku została uhonorowana tytułem „Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego” w kategorii Przedsięwzięcie Inwestycyjne Roku. Wyróżniona została realizowana przez Spółkę inwestycja pn. „Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty. Projekt został doceniony przede wszystkim ze względu na fakt, że dzięki jego realizacji zwiększy się komfort życia mieszkańców na terenie powiatu szczecineckiego.

 

 

WYRÓŻNIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wyróżnienie w konkursie wojewódzkimDrugim wyróżnieniem przyznanym Spółce w roku 2009 był udział w finale Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii „Inwestycja Roku”. I tym razem doceniony został Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa w dorzeczu Parsęty”, jeden z największych projektów realizowanych w Polsce ze środków Unii Europejskiej. Realizacja Projektu pozwoli na podniesienie jakości świadczonych przez Spółkę usług.

 

DIAMENTY FORBESA 2012

Miło nam poinformować, że nasza firma zajęła 6. miejsce wśród przedsiębiorstw
województwa zachodniopomorskiego oraz 169. miejsce wśród wszystkich
wyróżnionych firm z terenu Polski w prestiżowym rankingu  Diamenty Forbesa!

W zestawieniu opublikowanym przez miesięcznik Forbes znalazły się firmy, których
roczny wzrost wartości wynosił minimum 15%. Obliczony na podstawie sprawozdań
finansowych spółki wzrost wartości w naszym przypadku wyniósł aż 60,51%. Wzrost
ten oceniany był wg metody szwajcarskiej (łączącej metodę majątkową i dochodową),
a wybór dokonany został w oparciu o wyniki analizy rynku przeprowadzonej przez
wywiadownię gospodarczą Dun&Bradstreet oraz miesięcznik Forbes.

Na 3,5 mln firm istniejących w Polsce w rankingu wyróżniono 2051  w trzech kategoriach ze względu na osiągnięte
przychody. Tym bardziej cieszy wysoka pozycja naszego przedsiębiorstwa w grupie
przedsiębiorstw osiągających przychody w przedziale od 5 do 50 mln złotych.

Wyróżnienie zostało odebrane na uroczystej gali w dniu 15 lutego 2012 roku w Szczecinie.

GAZELA BIZNESU 2011

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka otrzymała tytuł Gazela Biznesu 2011, przyznawany przez redakcję „ Pulsu Biznesu”. To już drugie prestiżowe wyróżnienie firmy w tym roku.
Stworzony ranking miał na celu wyłonienie najbardziej dynamicznych polskich małych i średnich firm. Wyróżnienia zostały przyznane już po raz dwunasty. Firmy zostały wybrane na podstawie analizy danych finansowych za lata 2008-2010 przeprowadzonej przez wywiadownię gospodarczą.
Zgodnie z informacjami organizatora rankingu kryteria, jakie musiał spełnić każdy z laureatów były następujące:
– rozpoczęcie działalności przed rokiem 2008 i prowadzenie jej nieprzerwanie do dziś
– osiągnięcie w roku 2008 przychodów ze sprzedaży w przedziale pomiędzy 3 a 200 mln złotych
– wzrost przychodów z roku na rok w latach 2008-2011
– brak odnotowanej straty w latach 2008-2010

Wręczenie certyfikatów odbyło się w dniu 28.02.2012 roku w Szczecinie.

 

GAZELA BIZNESU 2012

W roku 2012 Spółka po raz drugi została uhonorowana tytułem Gazela Biznesu. W XIII edycji rankingu zajęła 47. miejsce w województwie zachodniopomorskim i najwyższe z firm branży wodociągowej. W klasyfikacji ogólnopolskiej na 4342 sklasyfikowane firmy Spółka zajęła 1699 miejsce. Gazele Biznesu to ranking pozwalający wyróżnić małe i średnie firmy, które charakteryzują się dynamicznym i konsekwentnym rozwojem. Wybór przedsiębiorstw dokonany został na podstawie oficjalnych danych zamieszczanych w Monitorze Polskim B oraz danych wywiadowni gospodarczej.

GAZELA BIZNESU 2013

Gazele_2013

Miło nam poinformować, że nasza Spółka po raz trzeci została uhonorowana tytułem Gazela Biznesu. W tegorocznej, XIV edycji rankingu firm zajęliśmy 57 miejsce w województwie zachodniopomorskim i najwyższe wśród firm z branży wodociągowo- kanalizacyjnej.

21 stycznia 2014 roku w Szczecinie odbyła się uroczysta gala, na której został wręczony certyfikat potwierdzający przynależność PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku do elitarnego grona najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce.

W klasyfikacji ogólnopolskiej na ponad 4 tysiące firm sklasyfikowanych w rankingu firm Spółka zajęła 1969 miejsce. W całym województwie wyróżniono jedynie 4 firmy z branży wodociągowo- kanalizacyjnej. W samym Szczecinku tytułem uhonorowano 6 firm, wśród których liderem jest PWiK. Przyznane wyróżnienie świadczy o tym, że Spółka jest dobrym partnerem gospodarczym oraz daje gwarancję zatrudnienia, co jest szczególnie istotne na szczecineckim rynku.

 I MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W KONKURSIE „PRACODAWCA ORGANIZATOR PRACY BEZPIECZNEJ”

SAMSUNG DIGITAL CAMERAPrzyznany tytuł jest  szczególnie istotny, ponieważ jest potwierdzeniem zapewnienia właściwych warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników. W konkursie „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” brano pod uwagę przede wszystkich przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Oceniano stan obiektów, wyposażenie pracowników, podejmowane działania profilaktyczne oraz ilość wypadków przy pracy.

PWiK w ostatnich latach wykonała szereg inwestycji, dzięki którym warunki pracy 160 zatrudnianych pracowników bardzo się poprawiły. W chwili obecnej dzięki podjętym działaniom pracownicy mają możliwość pracy w bezpiecznych i komfortowych warunkach.

 

MOCARZ GOSPODARCZY POWIATU SZCZECINECKIEGO – „PRZEDSIĘWZIĘCIE INWESTYCYJNE ROKU” ORAZ „PRODUKT ROKU”

mocarzW 2016 roku w konkursie Mocarz Gospodarczy Powiatu Szczecineckiego nasza Spółka otrzymała tytuł Mocarza Gospodarczego Powiatu Szczecineckiego aż w dwóch kategoriach: Przedsięwzięcie inwestycyjne roku (średni i duży inwestor) oraz Produkt Roku. Kapituła konkursu doceniła Termomodernizację ujęcia wody Bugno z budową elektrowni fotowoltaicznej oraz Szczecinecką wodę.

Zgodnie z informacjami organizatora, celem konkursu jest m.in. uhonorowanie firm osiągających najlepsze wyniki ekonomiczne i wyróżniających się zaangażowaniem w rozwój gospodarczy Ziemi Szczecineckiej w 2015 roku oraz promocja rozwoju gospodarczego powiatu szczecineckiego.

ORŁY TYGODNIKA WPROST

Spółka została wyróżniona w organizowanym po raz pierwszy konkursie „Orły Tygodnika Wprost”. Nagrody przyznawane są firmom, samorządom oraz wybitnym osobowościom, które są ambasadorami regionu oraz wnoszą wkład w rozwój gospodarki. W przypadku przedsiębiorstw przy ocenie laureatów brano pod uwagę wyniki finansowe osiągnięte w latach 2012-2014.

 

 

 

 

 

 

MANAGER ROKU 2016

1Prezes Zarządu Andrzej Wdowiak uzyskał tytuł Managera Roku 2016 wod-kan. w kategorii od 30 do 100 tysięcy mieszkańców w konkursie organizowanym przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie oraz miesięcznik „Wodociągi i Kanalizacja”.

Finał konkursu odbył się 16 maja 2017 roku w Bydgoskiej Filharmonii podczas uroczystej gali Envicon Water 2017. Nagrody zostały wręczone przez Prezesa Izby Gospodarczej Wodociągi Polskiej, Prezesa Wydawnictwa Abrys oraz Wiceministra ŚrodowiskaKapituła konkursu, która wyłoniła zwycięzców brała pod uwagę następujące kryteria: wprowadzone rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne, posiadane przez kandydata certyfikaty, uprawnienia, nagrody, staż pracy w branży wod- kan oraz inne osiągnięcia branżowe. Organizatorzy w informacji  zamieszczonej na stronie http://wodociagi-kanalizacja.abrys.pl/konkurs-manager-roku-2016-wod-kan/ opisują sylwetkę Prezesa następująco: Kandydat ponad 23 lata zajmuje się branżą wod-kan, osiągając w niej kolejne szczeble kariery zawodowej.  Może pochwalić się długą listą wdrożonych rozwiązań techniczno – organizacyjnych oraz zakończonych inwestycji.

9 MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU

ranking9. miejsce wśród przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych- Spółka wysoko sklasyfikowana w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji prowadzonym przez redakcję Strefy Gospodarki, dodatek do Dziennika Gazety Prawnej.

Zgodnie z informacją organizatora rankingu kryteria, jakie brane są pod uwagę przy wyłanianiu czołowej dziesiątki są bardzo szerokie. Począwszy od informacji dotyczących kwestii finansowych, prowadzonych projektów unijnych poprzez kierunki rozwoju kadry i politykę personalną, kwestie infrastruktury technicznej, aż do aspektów „miękkich”, takich jak udział firmy w życiu lokalnej społeczności i prowadzone działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. 

Podstawą oceny przedsiębiorstw były nadesłane ankiety weryfikacyjne, w których zamieszczane były informacje dotyczące sytuacji finansowej Spółki (w tym obroty, wynik finansowy, prowadzone inwestycje, wykorzystanie środków unijnych), dane techniczne (w tym m.in. posiadana infrastruktura, awaryjność sieci), poziom zatrudnienia i nakłady ponoszone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, udział w targach i imprezach branżowych. Dodatkowo organizator brał pod uwagę działania prowadzone na rzecz lokalnej społeczności oraz dotychczas zdobyte nagrody i wyróżnienia.

WYRÓŻNIENIE ZA DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

wfośSpółka została doceniona za realizację inwestycji ekologicznych oraz działania na rzecz ochrony środowiska. Okazją do przyznania wyróżnienia najbardziej aktywnym beneficjentom WFOŚiGW było spotkanie zorganizowane  23 marca 2017 roku w ośrodku edukacji ekologicznej w Manowie.

Spółka od wielu lat współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Jesteśmy beneficjentem wielu produktów w szeroko pojętej ochronie środowiska, w tym środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz umarzalnych w 30 % pożyczek. Dzięki tym środkom udało się zrealizować m.in. wiele inwestycji sieciowych na terenie powiatu szczecineckiego, inwestycję w odnawialne źródła energii ( instalacja fotowoltaiczna na SUW Bugno) oraz inwestycję związaną z rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Borne Sulinowo.

 

ORŁY WPROST

Spółka już po raz drugi została laureatem konkursu „Orły Wprost”.
Wyróżnienie otrzymują najbardziej dynamicznie rozwijające się firmy regionu.
W tegorocznym plebiscycie zostały nagrodzone jedynie dwa Przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne z województwa zachodniopomorskiego.
Orły Wprost to nagrody dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych. To nagroda dla tych, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju, którzy na co dzień tworzą kształt dzisiejszej Polski.
Wręczenie dyplomów odbyło się w dniu 6 grudnia br. w Świnoujściu na uroczystej gali zorganizowanej przez Tygodnik Wprost.

 

 

VII MIEJSCE W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU

PWiK uplasowało się na wysokim VII miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji prowadzonym przez redakcję Strefy Gospodarki, Biznes Magazyn za rok 2018, tym samym spółka poprawiła swoją pozycję w stosunku do roku ubiegłego o dwa miejsca. Kryteria, jakie były brane pod uwagę przy wyłanianiu czołowej dziesiątki są bardzo szerokie. Szczegółowej analizie poddane zostały kwestie techniczne oraz finansowe. Oceniano ilość realizowanych projektów oraz źródeł ich finansowania, politykę personalną i kierunki jej rozwoju, poziom i stan infrastruktury technicznej, oraz aspekty „miękkie”, z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Dodatkowo organizator brał pod uwagę działania prowadzone na rzecz lokalnej społeczności oraz dotychczas zdobyte nagrody i wyróżnienia przez przedsiębiorstwo.Jak zawsze Ranking ma na celu pokazanie czołówki branży wod-kan, wyróżnienie najlepszych w niej przedsiębiorstw, ale przede wszystkim przedstawienie czytelnikom Strefy Gospodarki i Dziennika Gazety Prawnej, opinii publicznej oraz Internautom podstawowych informacji związanych z branżą wodociągowo-kanalizacyjną w naszym kraju.