Organy Spółki

Zgodnie z Umową Spółki Zarząd reprezentuje jednoosobowo Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu wraz z Prokurentem.
Zarząd Spółki jest dwuosobowy.
Andrzej Wdowiak
Od 1 lipca 2006 roku do chwili obecnej Prezesem Zarządu jest Andrzej Wdowiak, zaś Wiceprezesem Zarządu jest Beata Pszczoła – Bryńska.

Prezes Zarządu- Andrzej Wdowiak

I. Wykształcenie.

1.Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie (5 letnie studia dzienne)

Wydział Mechaniczny;

uzyskany tytuł – magister inżynier mechanik;

2. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (studia podyplomowe)

Wydział Finansów i Bankowości;

3. Uniwersytet Szczeciński (studia podyplomowe)

Wdział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania;

4. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie (studia menedżerskie)
–Executive Master Of Business Administration;

przy współpracy z Leeds Universyty Business School, wspierany przez British Know – How Fund for Poland, pełna akredytacja Association of MBAs (AMBA), bezwarunkowa akredytacja Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM

II. Dodatkowe uprawnienia.

1. Dyplom Ministra Skarbu Państwa

2. Świadectwo Kwalifikacyjne

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU – urządzenia, instalacje, sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1KV, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW, aparatura kontrolno– pomiarowa, – itd.

3. Świadectwo Kwalifikacyjne

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU – kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW, sieci i instalacje cieplne o przesyle ciepła powyżej 50 kW, wentylatory, pompy, ssawy, sprężarki,  aparatura kontrolno – pomiarowa, – itd.

4. Świadectwo Kwalifikacyjne

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku DOZORU – urządzenia do magazynowania paliw gazowych, sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa, urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu
nie wyższym niż 5 kPa, aparatura kontrolno – pomiarowa, –  itd.

III.
Szkolenia.

Liczne szkolenia krajowe i zagraniczne w zakresie – zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania finansami, zarządzania ryzykiem, planowania finansowego, prawa –cywilnego, gospodarczego, podatkowego, pracy, rachunkowości zarządczej, analiz ekonomiczno – finansowych, zarządzania zespołem, zarządzania ochroną środowiska, finansowania w ramach funduszy europejskich, zarządzania projektami unijnymi, systemy uzdatniania wody, automatyka systemów zarządzania produkcją wody, systemy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, warunki kontraktowe FIDIC, i wiele, wiele innych z zakresu branży wodno – kanalizacyjnej.

PROKURENCI
Funkcję Prokurenta Spółki pełni Jadwiga Hnat.

RADA NADZORCZA

Organem kontrolnym ustalonym w Umowie Spółki na podstawie Kodeksu spółek handlowych jest Rada Nadzorcza. Skład Rady Nadzorczej na kadencję 2016- 2019:
1. Waldemar Mojsiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Czesław Podkowiak- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3.  Włodzimierz Tosik– Członek Rady Nadzorczej
4. Damian Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej
5. Ryszard Sojka- Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel pracowników
6. Ewa Bielas Członek Rady Nadzorczej, przedstawiciel pracowników

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnią organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego posiadających udziały w PWiK:
•    Burmistrz Miasta Szczecinek,
•    Burmistrz Barwic,
•    Burmistrz Białego Boru,
•    Burmistrz Bornego Sulinowa,
•    Wójt Gminy Grzmiąca,
•    Wójt Gminy Szczecinek.