O spółce

 

PWiK sp. z o.o. w formie spółki działa od 1992 roku. Do czasu przystąpienia gmin Barwice, Borne Sulinowo, Biały Bór, Grzmiąca i gminy wiejskiej Szczecinek w roku 2006 spółka świadczyła usługi jedynie na obszarze Szczecinka. Dziś dostarczamy dobrej jakości wodę i odprowadzamy ścieki mieszkańcom powiatu szczecineckiego, co oznacza, że ze swoimi usługami docieramy do blisko 80 tysięcy osób!

Spółka zarządza 916 km sieci i przyłączy wodociągowych i 678 km sieci i przyłączy kanalizacyjnych, co daje łącznie 1594 km instalacji wodociągowo- kanalizacyjnych. Poza tym eksploatowanych jest 297 przepompowni ścieków, 16 ujęć wody oraz 5 oczyszczalni ścieków.

W chwili obecnej świadczymy usługi nie tylko w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ale również specjalistyczne usługi branżowe, w tym usługi wykrywania wycieków w sieci, lokalizacji nielegalnych włączeń do sieci, montażu wodomierzy, wykonywania projektów technicznych przyłączy. Dodatkowo istniejące laboratorium prowadzi badania fizykochemiczne wody i ścieków oraz fizyczne badania osadów ściekowych.

W trosce o naszych Klientów stale unowocześniane są systemy rozliczeń oraz poprawiana jest jakość obsługi m.in. poprzez wprowadzenie zdalnego odczytu wodomierzy czy możliwość korzystania z elektronicznego biura obsługi klienta.

PWiK jest również znaczącym na rynku lokalnym pracodawcą, zatrudniającym blisko 160 osób na terenie całego powiatu.

Ze względu na dynamiczny rozwój spółka otrzymała wiele prestiżowych nagród, w tym tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play, Geparda Biznesu, Mocarza Gospodarczego Powiatu Szczecineckiego, Diamentów Forbesa oraz Gazeli Biznesu.

Momentem kluczowym dla rozwoju firmy było rozpoczęcie realizacji Projektu „ Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Był to jeden z największych projektów dotyczących inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnych w Polsce, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Dzięki funduszom unijnym możliwe stało się  rozszerzenie działalności o obszary dotąd nieobsługiwane przez spółkę oraz zmodernizowanie istniejących urządzeń. Wartość całego Projektu obejmującego 11 kontraktów wyniosła 333 mln 749 tysięcy złotych netto, zaś wartość wykorzystanej dotacji z Unii Europejskiej wyniosła 231 mln 812 tysięcy złotych.

W ramach Projektu zostało wybudowanych ponad 600 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz blisko 200 pompowni ścieków, zmodernizowano pięć oczyszczalni ścieków oraz 16 stacji uzdatniania wody.

mapa powiatu