Projekt „Parsęta”

 

Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty” to jeden 
z największych unijnych projektów, dotyczących inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych 
w Polsce. Swym zasięgiem objął 22 gminy, tj. około 250 tys. mieszkańców. Był realizowany w trzech Rejonach, w których Beneficjentami środków unijnych byli: w Rejonie I ‑ Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie, w Rejonie II ‑ Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu, w Rejonie III ‑ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku.