Realizacja zlecenia

Chcąc skorzystać z usług świadczonych przez nasze Laboratorium należy:

1. Wypełnić formularz Zlecenie usługi oraz zapoznać się z Ogólnymi zasadami realizacji usług.

2. Skontaktować się z Laboratorium w sprawie ustalenia terminu pobrania próbki przez wykwalifikowanego próbkobiorcę.

3. W przypadku pobrania próbek przez Klienta:

– pobrać z Laboratorium odpowiednie pojemniki do badań,
– zapoznać się z instrukcją pobierania próbek,

Instrukcja pobierania próbek wody przez klientów laboratorium
Instrukcja pobierania próbek ścieków przez klientów laboratorium

– pobrane próbki należy jak najszybciej dostarczyć do Laboratorium.

Uwaga! Pobieranie próbek ma znaczący wpływ na wyniki badań, dlatego Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobranie i transport próbek przez Klienta.

4. Po zakończeniu badań Laboratorium przekazuje wyniki w formie Sprawozdania z badań w sposób określony przez Klienta w formularzu Zlecenie usługi.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 94 375 33 43  lub  42
bądź e-mail izabela.marcinska@pwik.szczecinek.pl, laboratorium@pwik.szczecinek.net.pl.