Zarządzanie jakością

Laboratorium Badań Wody i Ścieków w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinku świadczy usługi dla Klientów wewnętrznych i zewnętrznych
w zakresie pobierania próbek i wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody oraz badań fizykochemicznych ścieków i osadów ściekowych.

Zadowolenie Klientów jest dla nas najwyższym celem i dlatego decyduje o kierunku naszego rozwoju, który realizujemy zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Profesjonalnej, w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025+Ap1:2007.

Laboratorium posiada:

 

Polityka Jakości Laboratorium Badań Wody i Ścieków PWIK sp. z o.o. w Szczecinku zawiera deklarację Najwyższego Kierownictwa, które zapewnia że:

  • działania laboratorium służą zawsze rozwiązywaniu problemów Klienta, z zachowaniem wszystkich jego praw;
  • badania zawsze wykonywane są zgodnie z wyspecyfikowanymi metodami lub normami, w sposób zapewniający spełnienie wymagań Klienta, organów stanowiących i PCA;
  • Laboratorium ściśle przestrzega zasad określonych w Księdze jakości, przywołanych w niej procedurach i instrukcjach systemu zarządzania, a dokumenty opisujące system zarządzania są dostępne dla całego personelu Laboratorium;
  • skuteczność wdrożonego i utrzymywanego systemu zarządzania podlega ciągłemu doskonaleniu;
  • badania wykonywane są przez wykwalifikowany, bezstronny i niezależny od nacisków finansowych personel, świadomy odpowiedzialności za rzetelne wykonanie usługi i ochronę praw Klienta;
  • prawa Klienta, w tym zachowanie poufności i prawa własności, są zawsze przestrzegane;
  • skargi i uwagi Klientów przyjmowane są z respektem dla interesów Klienta, wnikliwie analizowane,
    a Klient uzyskuje na nie rzetelną odpowiedź.