Kolejna fotowoltaika w PWiK sp. z o.o.

Miło nam poinformować, że nasza firma znalazła się na liście pozytywnie ocenionych wniosków na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,76 kWp na oczyszczalni ścieków w Szczecinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł. Wartość całego projektu wynosi 819 047,81 zł z czego 512 180,00 zł stanowi dofinansowanie. Jesteśmy przedsiębiorstwem proekologicznym- szanującym środowisko. Oprócz realizacji inwestycji ekologicznych branży wodociągowo- kanalizacyjnej, przyszedł czas na wykonanie drugiej już w Spółce elektrowni PV. Dzięki budowie elektrowni fotowoltaicznej przyczynimy się do redukcji emisji CO2 powstającego w procesie spalania paliw kopalnych, doprowadzi to również do zmniejszenia ilości kupowanej energii elektrycznej co przełoży się na zmniejszenie kosztów działalności. Ponadto obiekt OŚ uzyska większą niezależność energetyczną.

 

Foto. Marcin Szydlik