Rejon Grzmiąca

Awaria przyłącza wodociągowego – Przeradz – brak wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że ze względu na awarię przyłącza wodociągowego w dniu 23.09.2018 r. do godz. 12:30 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowości Przeradz.
Za utrudnienie przepraszamy.

Zakończenie procesu dezynfekcja i płukania sieci wodociągowej – Ubocze

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z dniem 11-09-2018 r. zakończono w miejscowości Ubocze proces płukania oraz dezynfekcji sieci wodociągowej.

Nosibądy  – woda zdatna do picia
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z dniem 10.09.2018 woda w sieci wodociągowej w miejscowości Nosibądy jest zdatna do celów bytowych i odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Dezynfekcja i płukanie technologiczne sieci – Ubocze.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w dniach od 09.09.2018 r. do odwołania w związku z prowadzonym płukaniem technologicznym sieci wodociągowej woda podawana do sieci zostanie poddana profilaktycznemu działaniu środka dezynfekującego.

Miejscowości objęte płukaniem technologicznym: Ubocze.

Woda zdatna do spożycia.

Za wszelkie utrudnienia związane z pracami uprzejmie przepraszamy.

Nosibądy – woda tylko do celów sanitarnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku informuje, że na terenie miejscowości Nosibądy od dnia 05.09.2018 r. od godz. 14:30 do odwołania w związku z brakiem przydatności wody do spożycia, do przygotowania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, woda może być wykorzystywana przez mieszkańców jedynie do celów sanitarnych bez ograniczeń oraz do pojenia zwierząt gospodarskich
Woda do celów spożywczych będzie dostarczana przez PWiK sp. z o.o. cysterną w wyznaczonych godzinach:

od 07.09.2018r. do 10.09.2018r.
godz. 7.15 – 8.45 Nosibądy
godz. 14.15 – 15.45 Nosibądy
godz. 19.45 – 20.45 Nosibądy
Po zakończeniu prac technologicznych potwierdzonych pozytywnymi wynikami badań, powiadomimy Państwa o możliwości korzystania z wody również do celów bytowych.

Awaria sieci wodociągowej – Radomyśl – brak wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że ze względu na awarię sieci wodociągowej w dniu 07.09.2018 r. w godz. 8:30-11:30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla budynków z lokalizowanych w miejscowości Radomyśl.
Za utrudnienie przepraszamy.

Nosibądy – woda tylko do celów sanitarnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku informuje, że na terenie miejscowości Nosibądy od dnia 05.09.2018 r. od godz. 14:30 do odwołania w związku z brakiem przydatności wody do spożycia, do przygotowania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, woda może być wykorzystywana przez mieszkańców jedynie do celów sanitarnych bez ograniczeń oraz do pojenia zwierząt gospodarskich
Woda do celów spożywczych będzie dostarczana przez PWiK sp. z o.o. cysterną w wyznaczonych godzinach:

 

Dzień – 06.09.2018r. Dzień – 07.09.2018r.

godz. 7.15 – 8.45 Nosibądy
godz. 14.15 – 15.45 Nosibądy
godz. 19.45 – 20.45 Nosibądy

Po zakończeniu prac technologicznych potwierdzonych pozytywnymi wynikami badań, powiadomimy Państwa o możliwości korzystania z wody również do celów bytowych.

Ubocze, Mieszałki i Radusz od nr 13 do nr 20  – woda zdatna do picia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z dniem 06.09.2018 woda w sieci wodociągowej w miejscowości Ubocze, Mieszałki i Radusz od nr 13 do nr 20 w jest zdatna do celów bytowych i odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Ubocze, Mieszałki, Nosibądy i Radusz 13-20  – woda tylko do celów sanitarnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku informuje, że na terenie miejscowości Ubocze, Mieszałki, Nosibądy i Radusz od nr 13 do 20 od dnia 05.09.2018 r. od godz. 14:30 do odwołania w związku z brakiem przydatności wody do spożycia, do przygotowania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, woda może być wykorzystywana przez mieszkańców jedynie do celów sanitarnych bez ograniczeń oraz do pojenia zwierząt gospodarskich
Woda do celów spożywczych będzie dostarczana przez PWiK sp. z o.o. cysterną w wyznaczonych godzinach:
Dzień – 05.09.2018r.

godz. 16.00 – 17.00 Mieszałki, Radusz i Ubocze
godz. 17.15 – 18.45 Nosibądy
godz. 19.30 – 20.30 Mieszałki, Radusz i Ubocze
godz. 20.45 – 21.45 Nosibądy

 

Dzień – 06.09.2018r. Dzień – 07.09.2018r.

godz. 6.00 – 7.00 Mieszałki, Radusz i Ubocze
godz. 7.15 – 8.45 Nosibądy
godz. 13.00 – 14.00 Mieszałki, Radusz i Ubocze
godz. 14.15 – 15.45 Nosibądy
godz. 18.30 – 19.30 Mieszałki, Radusz i Ubocze
godz. 19.45 – 20.45 Nosibądy

Po zakończeniu prac technologicznych potwierdzonych pozytywnymi wynikami badań, powiadomimy Państwa o możliwości korzystania z wody również do celów bytowych.

Modernizacja sieci wodociągowej – Iwin – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 11.07.2018r. w godzinach od 11:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowości Iwin.
W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie się w wodę.
Za utrudnienia przepraszamy.

Brak zasilania w energię elektryczną –Sławno– brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku uzyskało informację z firmy Energa Operator S.A., iż w dniu 02.07.2018 roku w godzinach 08:30-14:30 nastąpi brak zasilania w energię elektryczną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Sławno. W związku z powyższym informujemy, iż spowoduje to przerwy w dostawie wody dla miejscowości Sławno.
W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie się w wodę.
Za utrudnienia przepraszamy.

Sławno – dostawa wody bez zakłóceń

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że została usunięta awaria przyłącza energetycznego SUW Sławno.
Z dniem 08.05.2018 r. woda do miejscowości Sławno dostarczana będzie bez zakłóceń.

Sławno – brak wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z uwagi na awarie przyłącza energetycznego SUW Sławno z dniem 4 maja 2018r. do 9 maja 2018r. wystąpią przerwy w dostawie wody dla miejscowości Sławno w następujących godzinach:
z nocy 7 maja 2018r. od godz. 21.00 do godz. 5.00 w dniu 8 maja 2018r.,
z nocy 8 maja 2018r. od godz. 21.00 do godz. 5.00 w dniu 9 maja 2018r.,

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Sławno – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z uwagi na awarie przyłącza energetycznego SUW Sławno z dniem 4 maja 2018r. do 7 maja 2018r. wystąpią przerwy w dostawie wody dla miejscowości Sławno w następujących godzinach:
z nocy 4 maja 2018r. od godz. 21.00 do godz. 8.00 w dniu 5 maja 2018r.,
z nocy 5 maja 2018r. od godz. 21.00 do godz. 8.00 w dniu 6 maja 2018r.,
z nocy 6 maja 2018r. od godz. 21.00 do godz. 5.00 w dniu 7 maja 2018r..
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Przystawy – woda zdatna do picia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z dniem 24.02.2018 woda w sieci wodociągowej w miejscowości Przystawy jest zdatna do celów bytowych i odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Ubocze, Mieszałki, Nosibądy, Czechy, Radusz 13-20 i Godzisław-woda zdatna do picia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z dniem 23.02.2018 woda w sieci wodociągowej w miejscowościach Ubocze, Mieszałki, Nosibądy, Czechy, Radusz 13-20 i Godzisław jest zdatna do celów bytowych i odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Przystawy- woda tylko do celów sanitarnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku informuje, że na terenie miejscowości PRZYSTAWY od dnia 23.02.2018 r. od godz. 18:30 do odwołania w związku z brakiem przydatności wody do spożycia, do przygotowania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, woda może być wykorzystywana przez mieszkańców jedynie do celów sanitarnych bez ograniczeń oraz do pojenia zwierząt gospodarskich.
Woda do celów spożywczych będzie dostarczana przez PWiK sp. z o.o. cysterną w wyznaczonych godzinach:
Dzień 23.02.2018r.

godz. 19.00 – 21.30 Przystawy Dzień – 24.02.2018r.

godz. 14.15 – 16.15 Przystawy
godz. 19.30 – 21.30 Przystawy
Dzień – 25.02.2018r.

godz. 14.15 – 16.15 Przystawy
Dzień 26.02.2018r

godz. 8.15 – 10.15 Przystawy
godz. 14.15 – 16.15 Przystawy
Po zakończeniu prac technologicznych potwierdzonych pozytywnymi wynikami badań, powiadomimy Państwa o możliwości korzystania z wody również do celów bytowych.

Przystawy – woda zdatna do picia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z dniem 22.02.2018 woda w sieci wodociągowej w miejscowości Przystawy jest zdatna do celów bytowych i odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Ubocze, Mieszałki, Nosibądy, Czechy, Radusz 13-20 i Godzisław – woda tylko do celów sanitarnych
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku informuje, że na terenie miejscowości Ubocze, Mieszałki, Nosibądy, Czechy, Radusz od nr  13 do nr 20 i Godzisław od dnia 22.02.2018 r. od godz. 15:00 do odwołania w związku z brakiem przydatności wody do spożycia, do przygotowania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, woda może być wykorzystywana przez mieszkańców jedynie do celów sanitarnych bez ograniczeń oraz do pojenia zwierząt gospodarskich.
WODA DO SPOŻYCIA BĘDZIE DOSTARCZANA CYSTERNAMI – HARMONOGRAM DOSTAW
Obszar –  Czechy
Dzień – 22.02.2018r. 
godz. 6.00 – 8.00 Czechy
godz. 8.15 – 10.15 Przystawy
godz. 12.00 – 14.00 Czechy
godz. 17.30 – 19.15 Czechy

Dzień – 23.02.2018r.
godz. 6.00 – 8.00 Czechy
godz. 12.00 – 14.00 Czechy
godz. 17.30 – 19.15 Czechy

Obszar –  Godzisław, Ubocze Nosibądy Mieszałki i Radusz od nr 13 do 20

Dzień – 22.02.2018r. Dzień 23.02.2018r.
godz. 06.00 – 06.45 Godzisław
godz. 07.00 – 08.30 Mieszałki, Radusz i Ubocze
godz. 08.45 – 10.00 Nosibądy
godz. 12.00 – 13.00 Godzisław
godz. 13.15  – 15.15 Mieszałki, Radusz i Ubocze
godz. 15.30 – 17.00 Nosibądy
godz. 18.00 – 19.00 Godzisław
godz. 19.15 – 20.15 Mieszałki, Radusz i Ubocze
godz. 20.30 – 21.30 Nosibądy
Po zakończeniu prac technologicznych potwierdzonych pozytywnymi wynikami badań, powiadomimy Państwa o możliwości korzystania z wody również do celów bytowych.

Ubocze, Przystawy, Mieszałki, Nosibądy, Czechy, Radusz 13-20 i Godzisław – woda tylko do celów sanitarnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku informuje, że na terenie miejscowości Ubocze, Przystawy, Mieszałki, Nosibądy, Czechy, Radusz od nr  13 do nr 20 i Godzisław od dnia 21.02.2018 r. od godz. 10:00 do odwołania w związku z brakiem przydatności wody do spożycia, do przygotowania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, woda może być wykorzystywana przez mieszkańców jedynie do celów sanitarnych bez ograniczeń oraz do pojenia zwierząt gospodarskich.

WODA DO SPOŻYCIA BĘDZIE DOSTARCZANA CYSTERNAMI – HARMONOGRAM DOSTAW

Obszar –  Czechy, Przystawy

Dzień – 21.02.2018r.
godz. 12.00 – 14.00 Czechy
godz. 14.15 – 16.15 Przystawy
godz. 17.30 – 19.15 Czechy
godz. 19.30 – 21.30 Przystawy

Dzień – 22.02.2018r. i 23.02.2018r.
godz. 6.00 – 8.00 Czechy
godz. 8.15 – 10.15 Przystawy
godz. 12.00 – 14.00 Czechy
godz. 14.15 – 16.15 Przystawy
godz. 17.30 – 19.15 Czechy
godz. 19.30 – 21.30 Przystawy

Obszar –  Godzisław, Ubocze Nosibądy Mieszałki i Radusz od nr 13 do 20

Dzień – 21.02.2018r.
godz. 12.00 – 13.00 Godzisław
godz. 13.15 – 15.15 Mieszałki, Radusz i Ubocze
godz. 15.30 – 17.00 Nosibądy
godz. 18.00 – 19.00 Godzisław
godz. 19.15 – 20.15 Mieszałki, Radusz i Ubocze
godz. 20.30 – 21.30 Nosibądy

 

Dzień – 22.02.2018r. Dzień 23.02.2018r.
godz. 06.00 – 06.45 Godzisław
godz. 07.00 – 08.30 Mieszałki, Radusz i Ubocze
godz. 08.45 – 10.00 Nosibądy
godz. 12.00 – 13.00 Godzisław
godz. 13.15  – 15.15 Mieszałki, Radusz i Ubocze
godz. 15.30 – 17.00 Nosibądy
godz. 18.00 – 19.00 Godzisław
godz. 19.15 – 20.15 Mieszałki, Radusz i Ubocze
godz. 20.30 – 21.30 Nosibądy

Po zakończeniu prac technologicznych potwierdzonych pozytywnymi wynikami badań, powiadomimy Państwa o możliwości korzystania z wody również do celów bytowych.

Prace modernizacyjno – konserwacyjne na stacji uzdatniania wody – Grzmiąca, Sucha, Równe, Radusz,  Gdaniec – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że ze względu na prace modernizacyjno – konserwacyjne na stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzmiąca w dniu 20 grudnia 2017r. od godziny 10.00 do godziny 20.00 mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia wody dla miejscowości Grzmiąca, Sucha, Równe, Radusz 1-12 oraz Gdaniec.
Lokalnie mogą również wystąpić zabarwienia wody.

 

Brak zasilania w energię elektryczną –Godzisław, Czechy, Mieszałki, Nosibądy, Ubocze, Przystawy, Radusz – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku uzyskało informację z firmy Energa Operator S.A., iż w dniu 29.11.2017 od godz. 07:30 – 10:30 nastąpi brak zasilania w energię elektryczną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Godzisław. W związku z powyższym informujemy, że spowoduje to przerwy w dostawie wody do miejscowości Godzisław, Czechy, Mieszałki, Nosibądy, Ubocze, Przystawy, Radusz 13-19.
Za utrudnienia przepraszamy.

Modernizacja sieci wodociągowej – Iwin – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 28.11.2017 r. od godz. 11:00 do godz. 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowości Iwin.
Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – Radomyśl – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że ze względu na awarię sieci wodociągowej w dniu 02.10.2017 r. w godz. 8:30-13:30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla budynków z lokalizowanych w miejscowości Radomyśl nr  1, 2, 3, 4, 36.

Za utrudnienie przepraszamy.

 

Brak zasilania w energię elektryczną –Wielanowo, Krosino, Boleszkowice– brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku uzyskało informację z firmy Energa Operator S.A., że w dniu   04.07.2017   w godz.  09:00 – 13:00. nastąpi brak zasilania w energię elektryczną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Wielanowo. W związku z powyższym informujemy, iż spowoduje to przerwy w dostawie wody do miejscowości: Wielanowo, Krosino, Boleszkowice.

Za utrudnienie przepraszamy.