Rejon Borne Sulinowo

Modernizacja sieci wodociągowej – Silnowo, Silnowo Górne, Osiczyn, Kłosówko, Jeziorki, Juchowo, Radacz, Obrąb, Uniemino, Kiełpino, Okole, Dąbie, Kądzielnia, Kucharowo, Kolanowo – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej, w dniu 27 czerwca 2019r. w godz. od 9.00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla posesji zlokalizowanych w miejscowościach: Silnowo, Silnowo Górne, Osiczyn, Kłosówko, Jeziorki, Juchowo, Radacz, Obrąb, Uniemino, Kiełpino, Okole, Dąbie, Kądzielnia, Kucharowo, Kolanowo

Awaria głównej magistrali wodociągowej – miasto Borne Sulinowo– brak wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią głównej magistrali wodociągowej w nocy z 6 na 7 maja 2019r. w godz. od 23.00 do 5.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Borne Sulinowo.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Modernizacja sieci wodociągowej – Borne Sulinowo, Krągi, Dąbrowica, Śmiadowo, kolonia Śmiadowo, Jeleń, Jelonek, Przyjezierze, Ciemino, Łączno – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej, w nocy z 10 na 11 kwietnia 2019r. w godz. od 21.00 do 5.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla posesji zlokalizowanych w miejscowościach: Borne Sulinowo, Krągi, Dąbrowica, Śmiadowo, kolonia Śmiadowo, Jeleń, Jelonek, Przyjezierze, Ciemino, Łączno.
Po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych wystąpić mogą lokalnie zabarwienia wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

Modernizacja sieci wodociągowej – Borne Sulinowo, Krągi, Dąbrowica, Śmiadowo, kolonia Śmiadowo, Jeleń, Jelonek, Przyjezierze, Ciemino, Łączno – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej, w nocy z 26 na 27 marca 2019r. w godz. od 22.00 do 3.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla posesji zlokalizowanych miejscowościach: Borne Sulinowo, Krągi, Dąbrowica, Śmiadowo, kolonia Śmiadowo, Jeleń, Jelonek, Przyjezierze, Ciemino, Łączno.
Po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych wystąpić mogą lokalnie zabarwienia wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci Wodociągowej – Liszkowo, Nobliny, Jeziorna, Starowice, Ostroróg, Łubowo– brak wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 25-02-2019 r. do godz. 12:30 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowościach Liszkowo, Nobliny, Jeziorna, Starowice, Ostroróg  oraz w Łubowie przy ul. Strzeleckiej i Kosciuszki od nr 1 do 22.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci Wodociągowej – Liszkowo, Nobliny, Jeziorna, Starowice, Ostroróg– brak wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 19-02-2019 r. do godz. 10:30 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowościach Liszkowo, Nobliny, Jeziorna, Starowice, Ostroróg.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci Wodociągowej – Osiczyn, Uniemino, Juchowo, Kłosówko, Dąbie, Kiełpino, Kucharowo, Radacz, Okole Kolanowo, Obrąb – brak wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 10-02-2019 r. od godz. 09;00 do godz. 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowościach Osiczyn, Uniemino, Juchowo, Kłosówko, Dąbie, Kiełpino, Kucharowo, Radacz, Okole, Kolanowo, Obrąb .
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci Wodociągowej – Osiczyn, Uniemino, Juchowo, Kłosówko, Dąbie, Kiełpino, Kucharowo, Radacz, Okole Kolanowo, Obrąb – brak wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 09-02-2019 r.  do godz. 21:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowościach Osiczyn, Uniemino, Juchowo, Kłosówko, Dąbie, Kiełpino, Kucharowo, Radacz, Okole, Kolanowo, Obrąb .
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria ujęcia wody – Łubowo, Liszkowo, Rakowo, Nobliny, Czochryń, Jeziorna, Starowice, Ostroróg – brak wody.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z uwagi na awaryjne wyłączenie zasilania przez firmę Energa Operator S.A  dla stacji uzdatniania wody w Łubowie w dniu 09.01.2019r wystąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Łubowo, Liszkowo, Rakowo, Nobliny, Czochryń, Jeziorna, Starowice, Ostroróg.
Przewidywany czas przywrócenia dostaw wody – godzina 09.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Krągi  – woda zdatna do picia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że z dniem 16.11.2018r. woda w sieci wodociągowej w miejscowości Krągi jest zdatna do celów bytowych i odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Krągi – woda tylko do celów sanitarnych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinku informuje, że na terenie miejscowości Krągi od dnia 14.11.2018 r. od godz. 16:00 do odwołania w związku z brakiem przydatności wody do spożycia, do przygotowania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw oraz mycia zębów, woda może być wykorzystywana przez mieszkańców jedynie do celów sanitarnych bez ograniczeń.
Woda do celów spożywczych będzie dostarczana przez PWiK sp. z o.o. cysterną w wyznaczonych godzinach:
Dzień – 14.11.2018r.

godz. 16.00 – 17.00 Krągi Osiedle
godz. 17.00 – 18.00 Krągi Wieś
godz. 18.00 – 18.30 Krągi Osiedle
godz. 18.30 – 19.00 Krągi Wieś

Dzień – 15.11.2018r. Dzień 16.11.2018r.

godz. 6.00 – 6.30 Krągi Osiedle
godz. 6.30 -7.00 Krągi Wieś
godz. 12.00 – 12.30 Krągi Osiedle
godz. 12.30 – 13.00 Krągi Wieś
godz. 16.00 – 17.00 Krągi Osiedle
godz. 17.00 – 18.00 Krągi Wieś
godz. 18.00 – 18.30 Krągi Osiedle
godz. 18.30 – 19.00 Krągi Wieś

Po zakończeniu prac technologicznych potwierdzonych pozytywnymi wynikami badań, powiadomimy Państwa o możliwości korzystania z wody również do celów bytowych.

Awaria sieci Wodociągowej – Kiełpino – przerwa w dostawie wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 16-10-2018 r. w godz. od 09:30 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w m. Kiełpino.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody – Liszkowo, Nobliny Starowice, Jeziorna, Ostroróg oraz w Łubowie ul. Strzelecka od nr 1 do nr 13.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 31-08-2018 r. w godz. od 9:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowości Liszkowo, Nobliny Starowice, Jeziorna, Ostroróg oraz w Łubowie ul. Strzelecka od nr 1 do nr 13.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Brak wody z uwagi na modernizację sieci wodociągowej – Liszkowo, Nobliny Starowice, Jeziorna, Ostroróg oraz w Łubowie ul. Strzelecka od nr 1 do nr 13, oraz w ul. Kościuszki od nr 1 do nr 23.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 24-08-2018 r. w godz. od 9:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowości Liszkowo, Nobliny Starowice, Jeziorna, Ostroróg oraz w Łubowie ul. Strzelecka od nr 1 do nr 13, oraz w ul. Kościuszki od nr 1 do nr 23.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Brak zasilania w energię elektryczną – Chłopowo, Nowe Koprzywno, Gwiazdowo, Polne oraz Komorze– brak wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku uzyskało informację z firmy Energa Operator S.A., iż w dniu 01.08.2018r. od godz. 10:00 do godz. 12:00 nastąpi brak zasilania w energię elektryczną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Chłopowo. W związku z powyższym informujemy, iż spowoduje to przerwy w dostawie wody do miejscowości Chłopowo, Nowe Koprzywno, Gwiazdowo, Polne oraz Komorze.
W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie się w wodę.
Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci Wodociągowej – przerwa w dostawie wody – Piława posesje od 13 do 35

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 20-07-2018 r. w godz. od 19:00 do 22:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w Piławie od nr 13 do 35.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.