Jak zgłosić awarię?

Zgłoszenie awarii odbywa się drogą telefoniczną. Dyżur pogotowia wodno – kanalizacyjnego pełniony jest przez całą dobę.
Awarię można zgłosić pod numerem telefonu 994 lub 94 37 582 47 przez całą dobę.

Dodatkowo od poniedziałku do piątku w godz. 07.00- 15.00 awarię można zgłosić
bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta.

traktor

 

 

Pogotowie wodno- kanalizacyjne przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

  • braku wody u odbiorców,
  • awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • niewłaściwych parametrów wody,
  • innych problemów technicznych.