RPO Barwice

  Nazwa projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: „Rozbudowa infrastruktury zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Barwice” Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 3.5 Wsparcie rozwoju sieci wodociągowych Nr projektu: RPZP.03.05.00-32-B003/16-00 Wartość  projektu: 1 385 668,80 zł Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 956 726,00 zł Krótki opis projektu: Projekt jest projektem stacjonarnym. Zrealizowany zostanie w formule...

czytaj

Prace modernizacyjne – Gonne Małe, Żdżary, Stary Grabiąż, Wiele, Ostropole, Śmilcz, Świerk, Bądki, Grabiążek, Przybkówko, Tarmno i Uradz Barwice – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi w dniu 28.11.2014 r. w godz. 9.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do miejscowości: Gonne Małe, Żdżary, Stary Grabiąż, Wiele, Ostropole, Śmilcz, Świerk, Bądki, Grabiążek, Przybkówko, Tarmno i Uradz oraz posesji zlokalizowanych przy ul.1000-lecia 43-51w Barwicach. Za utrudnienia przepraszamy

czytaj

Sprawdź twardość wody

      W związku z licznymi pytaniami naszych Klientów poniżej prezentujemy informację o twardości wody z poszczególnych ujęć wody na terenie działania Spółki. W zestawieniu podane zostały również miejscowości, które są zasilane przez poszczególne ujęcia. Aktualne informacje o jakości wody znajdą Państwo w zakładce Strefa Klienta/ Jakość usług. Informacja na temat twardosci wody (pdf)...

czytaj