Informacja

 

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z ograniczaniem działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z uwagi na możliwości techniczne i organizacyjne, z dniem 1 stycznia 2018 roku Spółka zaprzestaje świadczenia usług wywozu nieczystości płynnych z obszaru Miasta i Gminy Borne Sulinowo.
Jednocześnie nadmieniamy, iż na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo działa firma – Usługi Transportowe – Bogdan Sawczuk kontakt tel. 600 986 627, która posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Pan Bogdan Sawczuk nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z PWiK sp. z o.o.