Kontakt

Siedziba Spółki ul. Bugno 2,

78-400 Szczecinek,
94 37 401 39 fax: 94 37 533 33
sekretariat@pwik.szczecinek.pl

 • Rejon Barwice 
  Żytnik 3, 78-460 Barwice
 • 94 37 533 50, Fax: 94 37 533 33
  barwice@pwik.szczecinek.net.pl
 • Rejon Biały Bór ul. Nadrzeczna 1, 78-425 Biały Bór,
  94 37 533 60 fax: 94 37 533 33
  bialybor@pwik.szczecinek.net.pl
 • Rejon Borne Sulinowo ul. Targowa 5, 78-449 Borne Sulinowo,
  94 37 533 70 fax: 94 37 533 33
  bornesulinowo@pwik.szczecinek.net.pl
 • Rejon Grzmiąca, ul. Bankowa 3a, 78 – 450 Grzmiąca
  94 37 533 80, fax: 94 37 533 33
  grzmiaca@pwik.szczecinek.net.pl

 

Telefony wewnętrzne:

 • Sekretariat Zarządu – 94 37 401 39
 • Główny księgowy- 94 37 533 03
 • Dyrektor ds. Eksploatacji Sieci – 94 37 533 04
 • Kierownik Działu Organizacji- 94 37 533 06
 • Specjalista ds. BHP i ochrony ppoż.- 94 37 533 06
 • Sekcja Kadr i Sekcja Płac- 94 37 533 11
 • Główny Ekonomista- 94 37 533 15
 • Kierownik Działu Produkcji Wody- 94 37 533 16
 • Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu- 94 37 533 17
 • Kierownik Działu Oczyszczania Ścieków- 94 37 533 41
 • Kierownik Działu Eksploatacji Sieci- 94 37 533 27
 • Kierownik Działu Logistyki- 94 37 533 29
 • Laboratorium Badań Wody i Ścieków- 94 37 533 42
 • Sekcja Ochrony Środowiska- 94 37 533 44
 • Koordynator Rejonu Biały Bór- 94 37 533 61
 • Koordynator Rejonu Barwice- 94 37 533 51
 • Koordynator Rejonu Grzmiąca- 94 37 533 81
 • Koordynator Rejonu Borne Sulinowo- 94 37 533 71

Informujemy, że w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług wszystkie rozmowy są rejestrowane.