Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Do pobrania

Regulamin zamówień sektorowych od 01.09.2017 roku

 

Regulamin zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30 tys. euro- od 01.09.2017 roku

Regulamin udzielania zamówień publicznych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

INFORMACJE O WYNIKACH PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

 

 

Aktualizacja 06.12.2017r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku  na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w zakresie branży sanitarnej dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej Barwice- Przybkowo- Parchlino i Przybkówko”. Wybrano ofertę firmy „Aquacad” Usługi Projektowe Krzysztof Seweryn z Karsina.

Aktualizacja 06.12.2017r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku  dla zadnia pn.” Remont główny R3 agregatu kogeneracyjnego Motorgas Stratos MGM 160″. Wybrano ofertę firmy Motorgas Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Aktualizacja 08.12.2017r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych PWiK sp. z o.o. z siedziba w Szczecinku,  w trybie zapytania o cenę dla zadania  „Odtwarzanie warstw konstrukcyjnych jezdni i chodników”. W wyniku przetargu wybrano  ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WRZ” Szczecinek.

Aktualizacja 02.01.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  w trybie zapytania o cenę dla zadania „Świadczenie usług geodezyjnych na rzecz PWIK”. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy: Usługi Geodezyjne Bartłomiej Kozakiewicz, Przeradz.

Aktualizacja 02.01.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  w trybie zapytania o cenę dla zadania „Zakup oleju napędowego w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. na terenie miasta Szczecinek”. W wyniku przetargu wybrano ofertę: KM Usługi sp. z o.o Szczecinek.

Aktualizacja 02.01.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  w trybie zapytania o cenę dla zadania „Sukcesywna dostawa wodomierzy i modułów radiowych, ponowna legalizacja wodomierzy oraz odsprzedaż wodomierzy, które straciły okres legalizacji”. W wyniku przetargu wybrano ofertę:  „Aqua-Tech Smilewicz Tuz Sp.j. Białystok.

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Tytuł Tryb Opis Data publikacji Data otwarcia
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-01-12  2018-01-26 
„Świadczenie usług ochrony: Część I – Świadczenie usług ochrony fizycznej bezpośredniej dla obiektu przy ul. Bugno 2 w Szczecinku, Część II – Monitorowanie lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach spółki”   przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-11-20  2017-12-08 
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń dla obiektów przy ul. Bugno 2 oraz Rybackiej 5 w Szczecinku  zapytanie o cenę  
Załączniki:
2017-11-16  2017-11-27 
Dostawa oraz montaż UV do ciągłej dezynfekcji wody w SUW Grzmiąca  zapytanie o cenę 
Załączniki:
2017-11-09  2017-11-16 
Sukcesywna dostawa preparatu służącego do zwalczania substancji złowonnych w kanalizacji sanitarnej stanowiącego wodny roztwór azotanu wapnia  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-11-03  2017-11-20 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w m. Międzylesie - III postępowanie.  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-10-18  2017-11-02 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Turowo-Szczecinek”.  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-06-06  2017-06-21 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trzesieckiej, Wypoczynkowej i Cichej w Szczecinku”.   Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-04-12  2017-04-27 
Budowa sieci wodociągowej Barwice – Przybkowo – Parchlino i Przybkówko - II postępowanie  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-03-09  2017-03-20 
Budowa sieci wodociągowej Barwice – Przybkowo – Parchlino i Przybkówko  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-02-20  2017-03-07 
Budowa dwuotworowego ujęcia wody w miejscowości Białowąs wraz z jego uzbrojeniem i włączeniem do eksploatacji  PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Załączniki:
2017-02-01  2017-02-16 
„Sukcesywna dostawa preparatu służącego do zwalczania substancji złowonnych w kanalizacji sanitarnej stanowiącego wodny roztwór azotanu wapnia”  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2016-11-23  2016-12-07 
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borne Sulinowo”  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2016-03-16  2016-04-06 
Zakup specjalistycznego pojazdu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej  Zamówienie sektorowe w trybie zapytania o cenę 
Załączniki:
2016-03-08  2016-03-31