Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Do pobrania:

Regulamin zamówień sektorowych od 22.02.2018 r.

 

Regulamin zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30 tys. euro- od 01.09.2017 roku

Regulamin udzielania zamówień publicznych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

INFORMACJE O WYNIKACH PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

Aktualizacja 12.03.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku udzielania zamówień sektorowych dla zadania pn.: „Wykonanie usługi napraw awaryjnych oraz remontów pomp i urządzeń eksploatowanych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku”. Wybrano ofertę firmy: „Elektromechanika” Edward Kukiełka, Szczecinek.

Aktualizacja 12.03.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania : wykonanie projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Dołgie osiedle Domaradz, gm. Biały Bór”. Wybrano ofertę firmy: „Budinż” Jan Sazon, Szczecinek.

Aktualizacja 12.03.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania : „Zakup i dostawa testów kuwetowych LCK do analiz chemicznych, zestawu wzorców trwałych do mętnościomierza, nasadki LDO do tlenomierza w mierniku HQ 40 oraz odczynników do oznaczania chloru wolnego”. Wybrano ofertę firmy: HACH LANGE Spółka z o.o., Wrocław.

Aktualizacja 12.03.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania : „Pobieranie próbek i wykonywanie badań wody surowej i uzdatnionej, pobieranie próbek i wykonanie badań osadów ściekowych oraz wykonania analiz ścieków i piasku, wg zakresów i lokalizacji ust 1 i 2 §2 umowy”. Wybrano ofertę firmy: SGS Polska Sp. z o.o.,Warszawa.

Aktualizacja 12.03.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania : wykonanie projektu „Budowa odgałęzień wodociągowych do granic działek w ul. Czaplineckiej, Poznańskiej i Chojnickiej  do  w Szczecinku”. Wybrano ofertę firmy: Sanit Calor Otton Wyszomirski,  Szczecinek

Aktualizacja 12.03.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania pn.: Budowa sieci wodociągowej ul. Wojska Polskiego 15-25 Zwycięzców 2 w Barwicach”. Wybrano ofertę firmy: Zakład Instalacyjno – Budowlany „Inżbet” Danuta Kowalik, Szczecinek.

Aktualizacja 12.03.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego i Rzemieślniczej w Szczecinku ”. Wybrano ofertę firmy: FHU „Hydrom” Roman Stępka, Mosina.

Aktualizacja 12.03.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania pn.: „Wykonanie prac remontowych na terenie oczyszczalni ścieków w Szczecinku na obiektach wydzielonej zamkniętej komory fermentacyjnej, stacji zlewnej fekaliów i hali wirówki odwadniającej”. Wybrano ofertę firmy: Firma Budowlana „STELMASZYŃSKI” z siedzibą w Szczecinku.

Aktualizacja 12.03.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania pn.: „Wykonanie usługi kompleksowego opróżnienia z zalegających osadów i czyszczenie wydzielonej zamkniętej komory fermentacji (WKFZ) znajdującego się na oczyszczalni ścieków w Szczecinku, ul. Rybacka 5”.  Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe – Transport Piotr Skrodzki, 78-611 Szwecja.

Aktualizacja 12.03.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania pn.: „Pełnienie nadzoru technologicznego nad procesem opróżniania i rozruchu technologicznego wydzielonej zamkniętej komory fermentacji (WKFZ) na oczyszczalni ścieków w Szczecinku, ul. Rybacka 5.” Wybrano ofertę firmy: Usługi Budowlane „Roinstal” Robert Kimbar,  74-240 Lipiany.

Aktualizacja 12.03.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania pn.: „Budowa przewodów wodociągowych w m. Przybkowo”. Wybrano ofertę firmy: FHU „Hydrom” Roman Stępka, Mosina.

Aktualizacja 12.03.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania pn.: „Modernizacji sieci wodociągowej w  m. Grzmiąca”. Wybrano ofertę firmy: Installco Krzysztof Komarnicki, Szczecin.

Aktualizacja 15.03.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku udzielania zamówień sektorowych w trybie zapytania o cenę dla zadania pn.: „Sukcesywna dostawa materiałów i armatury wodociągowej na potrzeby działalności PWiK sp. z o.o  w Szczecinku”. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy: Ekowodrol Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie.

Aktualizacja 12.04.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku udzielania zamówień sektorowych w trybie zapytania o cenę dla zadania pn: „Modernizacja pompowni ścieków – zakup pomp”. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy:  Metalchem-Warszawa S.A.

Aktualizacja 12.04.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania pn.: Modernizacja przepompowni głównej ścieków surowych na Oczyszczalni Ścieków w Barwicach”. Wybrano ofertę firmy: Metalchem-Warszawa S.A.

Aktualizacja 12.04.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku,  dla zadania pn.: „Konserwacja urządzeń dźwignicowych”. Wybrano ofertę firmy: „Dźwignice Mieczyński” Witold Stanisław Mieczyński Koszalin.

Aktualizacja 12.04.2018r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku udzielania zamówień sektorowych w trybie zamówienia z wolnej ręki dla zadania pn:Część I – „Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz wykonanie węzłów wodociągowych przy ulicy Czaplineckiej, Poznańskiej, Chojnickiej w Szczecinku”, Część II – „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Szczecinku”, Część III – „Budowa sieci wodociągowej w ulicy 1-go Maja w Szczecinku”, Część IV – „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza w Szczecinku”. Wybrano ofertę firmy: Zakład Instalacyjno – Budowlany „Inżbet” Danuta Kowalik, Szczecinek.

 

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Tytuł Tryb Opis Data publikacji Data otwarcia
Ogłoszenie o sprzedaży - Beczka Meprozet II postępowanie  przetarg nieograniczony  
Załączniki:
2018-07-03  2018-07-16 
Część I: Dobór, dostawa i montaż płuczki piasku na oczyszczalni ścieków w Szczecinku Część II: Dobór, dostawa, montaż systemu oczyszczania wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Szczecinku  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-06-15  2018-06-29 
Sprzedaż środka transportowego - beczka produkcji Meprozet 10 m3  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-06-14  2018-06-26 
Część I – „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicach Słowiańskiej i Sikorskiego w Szczecinku” Część II – „Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego w Szczecinku”.  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-06-12  2018-06-19 
Załadunek, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, wytworzonych na oczyszczalni ścieków w Szczecinku, Barwicach, Bornem Sulinowie, Białym Borze, Grzmiącej o kodzie odpadu: 19 08 05 – II postępowanie”   prztearg nieograniczony 
Załączniki:
2018-05-09  2018-05-17 
Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,76 kWp na oczyszczalni ścieków w Szczecinku.  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-04-04  2018-04-19 
1. Część I - „Budowa sieci i przyłączy wodociągowych oraz wykonanie węzłów wodociągowych przy ulicy Czaplineckiej, Poznańskiej, Chojnickiej w Szczecinku” 2. Część II - „Modernizacja sieci wodociągowej Biały Bór ul. Bogusława VIII i Dworcowa” 3. Część III - „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Polnej w Szczecinku” 4. Część IV – „Budowa sieci wodociągowej w ulicy 1-go Maja w Szczecinku”. 5. Część V – „Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza w Szczecinku”.  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-03-21  2018-04-04 
1.Część I - „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Miodowej w Szczecinku” 2.Część II - „Modernizacja sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza w Szczecinku” 3. Część III - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ciemino”  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-02-26  2018-03-12 
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2018-01-12  2018-01-26 
„Świadczenie usług ochrony: Część I – Świadczenie usług ochrony fizycznej bezpośredniej dla obiektu przy ul. Bugno 2 w Szczecinku, Część II – Monitorowanie lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach spółki”   przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-11-20  2017-12-08 
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń dla obiektów przy ul. Bugno 2 oraz Rybackiej 5 w Szczecinku  zapytanie o cenę  
Załączniki:
2017-11-16  2017-11-27 
Dostawa oraz montaż UV do ciągłej dezynfekcji wody w SUW Grzmiąca  zapytanie o cenę 
Załączniki:
2017-11-09  2017-11-16 
Sukcesywna dostawa preparatu służącego do zwalczania substancji złowonnych w kanalizacji sanitarnej stanowiącego wodny roztwór azotanu wapnia  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-11-03  2017-11-20 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 mm w m. Międzylesie - III postępowanie.  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-10-18  2017-11-02 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Turowo-Szczecinek”.  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-06-06  2017-06-21 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trzesieckiej, Wypoczynkowej i Cichej w Szczecinku”.   Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-04-12  2017-04-27 
Budowa sieci wodociągowej Barwice – Przybkowo – Parchlino i Przybkówko - II postępowanie  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-03-09  2017-03-20 
Budowa sieci wodociągowej Barwice – Przybkowo – Parchlino i Przybkówko  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-02-20  2017-03-07 
Budowa dwuotworowego ujęcia wody w miejscowości Białowąs wraz z jego uzbrojeniem i włączeniem do eksploatacji  PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Załączniki:
2017-02-01  2017-02-16 
„Sukcesywna dostawa preparatu służącego do zwalczania substancji złowonnych w kanalizacji sanitarnej stanowiącego wodny roztwór azotanu wapnia”  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2016-11-23  2016-12-07 
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borne Sulinowo”  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2016-03-16  2016-04-06 
Zakup specjalistycznego pojazdu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej  Zamówienie sektorowe w trybie zapytania o cenę 
Załączniki:
2016-03-08  2016-03-31