Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Do pobrania

Regulamin zamówień sektorowych od 01.09.2017 roku

 

Regulamin zamówień o wartości nie przekraczającej równowartości 30 tys. euro- od 01.09.2017 roku

Regulamin udzielania zamówień publicznych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

INFORMACJE O WYNIKACH PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

Aktualizacja 23.08.2017r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku  na  ” Zakup samochodu osobowego”.  Wybrano ofertę firmy Auto Handel Centrum Krotoski-Cichy Sp. J. , m.Wysogotowo.

Aktualizacja 30.08.2017r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło się postępowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę dla zadania pn. „Zakup oleju napędowego w okresie od 01.09.2017r. do 31.08.2018r. dla rejonu Borne Sulinowo”. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy Opak Leopold Pączka Sp. J. , Szczecinek.

Aktualizacja 08.09.2017r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie  Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro PWiK sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku  na  ” Budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Gdańskiej w Szczecinku”.  Wybrano ofertę firmy Zakład Instalacyjno – Budowlany „Inżbet” Szczecinek.

Aktualizacja 08.09.2017r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że zakończyło się postępowanie przetargowe w trybie zapytania o cenę dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej ul. Chodkiewicza w Szczecinku”. W wyniku przetargu wybrano ofertę firmy Zakład Instalacyjno – Budowlany „Inżbet” Szczecinek.

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Tytuł Tryb Opis Data publikacji Data otwarcia
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Turowo-Szczecinek”.  przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-06-06  2017-06-21 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trzesieckiej, Wypoczynkowej i Cichej w Szczecinku”.   Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-04-12  2017-04-27 
Budowa sieci wodociągowej Barwice – Przybkowo – Parchlino i Przybkówko - II postępowanie  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-03-09  2017-03-20 
Budowa sieci wodociągowej Barwice – Przybkowo – Parchlino i Przybkówko  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2017-02-20  2017-03-07 
Budowa dwuotworowego ujęcia wody w miejscowości Białowąs wraz z jego uzbrojeniem i włączeniem do eksploatacji  PRZETARG NIEOGRANICZONY 
Załączniki:
2017-02-01  2017-02-16 
„Sukcesywna dostawa preparatu służącego do zwalczania substancji złowonnych w kanalizacji sanitarnej stanowiącego wodny roztwór azotanu wapnia”  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2016-11-23  2016-12-07 
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borne Sulinowo”  Przetarg nieograniczony 
Załączniki:
2016-03-16  2016-04-06 
Zakup specjalistycznego pojazdu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej  Zamówienie sektorowe w trybie zapytania o cenę 
Załączniki:
2016-03-08  2016-03-31