Sprzedaż nieruchomości

W związku z zakończeniem wynikiem negatywnym I i II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości należących do Spółki, położonych na terenie gmin: Borne Sulinowo, Barwice, Grzmiąca oraz Biały Bór, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku zaprasza do składania ofert na zakup poniższych nieruchomości w trybie bezprzetargowym- rokowań.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia:

1.nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka numer 65/6 o pow. 0,0556 ha, położona w miejscowości Radacz gmina Borne Sulinowo. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 39,60 m2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo nieruchomość oznaczona jest jako 11 WZ- istniejąca stacja wodociągowa- hydroforowa do adaptacji. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00018664/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

2. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka numer 65/14 o pow. 0,0520 ha, położona w miejscowości Radacz gmina Borne Sulinowo. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo nieruchomość oznaczona jest jako w części: 5WZ ujęcie wody. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00018664/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

3. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka numer 251/11 o pow. 0,0516 ha, położona w miejscowości Kiełpino gmina Borne Sulinowo. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo nieruchomość oznaczona jest jako infrastruktura techniczna wodociągi. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00044167/0 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

4. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka numer 251/10 o pow. 0,1496 ha, położona w miejscowości Kiełpino gmina Borne Sulinowo. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Borne Sulinowo nieruchomość oznaczona jest jako infrastruktura techniczna wodociągi. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00044167/0 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

5. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka numer 97/2 o pow. 0,1200 ha, położona w miejscowości Stary Grabiąż gmina Barwice. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice nieruchomość oznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00031554/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

6. nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka numer 97/3 o pow. 0,0600 ha, położona w miejscowości Stary Grabiąż gmina Barwice. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice nieruchomość oznaczona jest jako tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym po nieczynnej hydroforni o powierzchni użytkowej 36,30 m2. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00031554/6 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

7. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka numer 269/14 o pow. 0,0533 ha, położona w miejscowości Ostrowąsy gmina Barwice. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice nieruchomość oznaczona jest jako tereny intensywnej wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00031728/7 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

8. Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka numer 247/3 o pow. 0,1041 ha, położona w miejscowości Łęknica gmina Barwice. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice nieruchomość oznaczona jest jako tereny działalności gospodarczej. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00025051/5 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Na terenie nieruchomości znajduje się podziemna sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 160 na długości 34,5 mb. W chwili sprzedaży na nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu. Powierzchnia służebności przesyłu wynosi 103,5 m2.

9. Nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka numer 237/4 o pow. 0,1110 ha, położona w miejscowości Liniec gmina Barwice. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice nieruchomość oznaczona jest jako tereny upraw polowych. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 30,60 m2. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00025050/8 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

10. Nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka numer 156/9 o pow. 0,1500 ha, położona w miejscowości Sulikowo gmina Barwice. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice nieruchomość oznaczona jest jako tereny infrastruktury technicznej w części tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00032496/8 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

11. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka numer 28/17 o pow. 0,1672 ha, położona w miejscowości Kłodzino gmina Barwice. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice nieruchomość oznaczona jest jako tereny działalności gospodarczej. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00025049/8 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

12. nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka numer 232/20 o pow. 0,0647 ha, położona w miejscowości Lubostronie gmina Barwice. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barwice nieruchomość oznaczona jest jako tereny infrastruktury technicznej. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym po nieczynnej hydroforni o powierzchni użytkowej 32,30 m2. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00044231/0 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Na terenie nieruchomości znajduje się podziemna sieć wodociągowa DN 90 o długości 3 mb. W chwili sprzedaży na nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu. Powierzchnia służebności przesyłu wynosi 9 m2.

13. Nieruchomość niezabudowanej oznaczona jako działka numer 181/11 o pow. 0,0241 ha, położona w miejscowości Czechy gmina Grzmiąca. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grzmiąca nieruchomość oznaczona jest jako tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę.. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/23005/4 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Na terenie nieruchomości znajduje się podziemna sieć wodociągowa na długości 20 mb. W chwili sprzedaży na nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu. Powierzchnia służebności przesyłu wynosi 60 m2.

14. nieruchomość niezabudowana oznaczona jako działka numer 183/4 o pow. 0,1800 ha, położona w miejscowości Nosibądy gmina Grzmiąca. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grzmiąca nieruchomość oznaczona jest jako tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00044309/8 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku. Na terenie nieruchomości znajduje się podziemna sieć wodociągowa na długości 27 mb. W chwili sprzedaży na nieruchomości zostanie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu. Powierzchnia służebności przesyłu wynosi 81 m2.

15. nieruchomość zabudowana oznaczona jako działka numer 31/20 o pow. 0,2274 ha, położona w miejscowości Sucha gmina Grzmiąca. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grzmiąca nieruchomość oznaczona jest jako tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem gospodarczym konstrukcji murowanej o powierzchni użytkowej 58,60 m2. Nieruchomość wpisana jest do księgi wieczystej KW nr KO1I/00044315/3 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku.

 

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
z siedzibą w Szczecinku
ul. Bugno 2
78-400 Szczecinek

W ofercie powinny być zawarte dane osoby zainteresowanej zakupem (adres do korespondencji, nr tel.) dane działki której dotyczy oferta oraz wysokość oferowanej kwoty zakupu.

Szczegółowych informacji udziela Dział Organizacji pod numerem tel. 539 190 492.