Sprzedaż nieruchomości

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

o przetargu na zbycie nieruchomości położonych na terenie Powiatu Szczecineckiego

Ogłoszenie o sprzedaży działek 28.08.2017