Sprzedaż nieruchomości

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 5 stycznia 2018 roku II przetargu nieograniczonego została zbyta następująca nieruchomość:

  1. Działka oznaczona numerem 1/3 o pow. 0,0600 ha położona w miejscowości Sępolno Wielkie gmina Biały Bór. Nabywcą działki za cenę 8 600,00 zł netto zostali ustaleni Państwo Daniel i Mirosława Nikiel.