Oferty pracy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku poszukuje pracowników na stanowiska:

 1. OPERATOR STACJI UZDATNIANIA WODY

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie min. zawodowe lub średnie techniczne,
 • mile widziane doświadczenie przy obsłudze maszyn i urządzeń, znajomość branży wod-kan,
 • mile widziane uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci G1, G2,
 • ważna książeczka zdrowia,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość obsługi komputera,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność.

Do zadań pracownika należeć będzie w szczególności:

 • obsługa i nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów technologicznych stacji uzdatniania wody oraz stacji podnoszenia ciśnienia podległych dla Działu Produkcji Wody, zgodnie z instrukcją technologiczną oraz dokumentacją techniczno – ruchową urządzeń,
 • kontrola i przestrzeganie prawidłowości pracy urządzeń i terminowości dokonywanych napraw i konserwacji, zapewnienie ciągłości procesów uzdatniania wody,
 • wykonywanie pomiarów lustra wody w poszczególnych studniach oraz archiwizacja uzyskanych wyników, właściwa i zgodna z przepisami eksploatacja poszczególnych studni,
 • dbanie o właściwą jakość wody uzdatnionej podawanej do sieci w zakresie fizyko-chemicznym oraz bakteriologicznym,
 • utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i technicznym terenu SUW oraz terenu stref bezpośredniej i pośredniej ochrony zasobów ujęcia wody,
 • praca w systemie równoważnego czasu pracy.

 

 1. KIEROWCA-MECHANIK

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie min. zawodowe,
 • prawo jazdy min. kat. B, C,
 • świadectwo kwalifikacji zawodowej,
 • kurs na przewóz rzeczy,
 • aktualne badania lekarskie i psychologiczne,
 • mile widziane uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci G1,
 • mile widziana znajomość branży wod-kan,
 • dyspozycyjność, odpowiedzialność.

Do zadań pracownika należeć będzie w szczególności:

 • prowadzenie pojazdów ciężarowych specjalnych i maszyn przystosowanych gł. do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i opróżniania zbiorników bezodpływowych,
 • dokonywanie bieżących oraz planowanych przeglądów i napraw środków transportowych, przestrzeganie czynności związanych z przeglądami okresowymi,
 • wykonywanie prac związanych z usuwaniem zaistniałych awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i deszczowych,
 • wykonywanie czynności w zakresie powierzonego sprzętu, zgodnie z instrukcją obsługi posiadanego pojazdu lub maszyny.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie curriculum vitae w terminie do dnia 31.07.2018r. na adres PWiK sp. z o.o. ul. Bugno 2, 78-400 Szczecinek, na adres e-mail: sekretariat@pwik.szczecinek.pl lub składanie ofert bezpośrednio w sekretariacie spółki. 

Oferta powinna zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku przy ul. Bugno 2 będące administratorem danych osobowych w celu rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi drogą telefoniczną lub mailową jedynie na wybrane przez nas oferty oraz prawo do odstąpienia od dalszego etapu rekrutacji bez podania przyczyny lub skrócenia / wydłużenia terminu rekrutacji.

 

kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie