Rejon Szczecinek

Awaria sieci wodociągowej – ul. Kręta– brak wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 18.01.2018r. do godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości zlokalizowanych w Szczecinku przy ul. Krętej.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Kopernika– brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 17.01.2018r. do godz. 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości zlokalizowanych w Szczecinku przy ul. Kopernika 11a-e ,13.

Będzie podstawiona cysterna z wodą

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Koszalińska – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 11.01.2018r. do godz. 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości zlokalizowanych w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 85 i 87A.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

 

Przełączenie magistrali wodociągowej – odcinek ul. Koszalińskiej – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z prowadzonymi pracami przy budowie drogi ekspresowej S11 (obwodnica Szczecinka) w dniu 11.01.2018r. od godz. 8.00 do godz. 12.00 wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Koszalińskiej: WZ Eurokopert sp z o.o., Powiatowy Urzad Pracy w Szczecinku, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Szczecinku oraz Elektronic Power and Market sp. z o.o.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

 

Przełączenie magistrali wodociągowej – Szczecinek, Gwda Mała, Gwda Wielka, Godzimierz, Marcelin – możliwe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z prowadzonymi pracami przy budowie drogi ekspresowej S11 (obwodnica Szczecinka) mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia wody na obszarze miasta Szczecinek oraz miejscowości: Gwda Mała, Gwda Wielka, Godzimierz, Marcelin. Lokalnie mogą również wystąpić zabarwienia wody.
Prace związane z przełączeniem magistrali wodociągowej prowadzone będą do 31 stycznia br.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Sadowa – brak wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku  informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej  w dniu 13.12.2017r. od godz. 14:00 do godz. 17.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w Szczecinku przy ul. Sadowej 6.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Modernizacja sieci wodociągowej – ul. Harcerska – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowych w dniu 14.12.2017 r. w godzinach od 16:00 do 20:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w Szczecinku przy ul. Harcerskiej.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA – ul. Bugno – woda zdatna do picia. 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  spółka   z o.o. z siedzibą  w Szczecinku  informuje, że z dniem 02.12.2017  woda w sieci wodociągowej w ul. Bugno  jest zdatna do celów bytowych i odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Za utrudnienia przepraszamy.

Szczecinek, Gwda Mała, Gwda Wielka, Godzimierz, Marcelin – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z koniecznością wymiany uszkodzonej zasuwy na stacji uzdatniania wody nastąpi przerwa w dostawie wody w nocy z 3 na 4 grudnia 2017r. w godz. od 22.00 do 4.00 do miejscowości: Szczecinek, Marcelin, Gwda Wielka, Gwda Mała, Godzimierz.
Po usunięciu awarii wystąpić mogą lokalnie zabarwienia wody.
Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Bugno

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniach od 30 listopada do 01 grudnia 2017 r. woda dostarczana do posesji zlokalizowanych przy ul. Bugno oraz do firmy „TELZAS” Spółka z o.o. będzie podawana tymczasowym wodociągiem tylko do celów sanitarnych.
Woda do celów spożywczych będzie dostarczana przez PWiK sp. z o.o. cysterną w wyznaczonych godzinach:
Dzień – 30.11.2017 r: w godz. 18.00 – 19.00

Dzień – 01.12.2017r: w godz. 06.00 – 07.00
12.00 – 13.00
18.00 – 19.00

Przełączenie magistrali wodociągowej – Szczecinek, Gwda Mała, Gwda Wielka, Godzimierz, Marcelin – możliwe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w  związku z prowadzonymi  pracami przy budowie drogi ekspresowej S11 (obwodnica Szczecinka) mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia wody na obszarze miasta Szczecinek oraz miejscowości: Gwda Mała, Gwda Wielka, Godzimierz, Marcelin. Lokalnie mogą również wystąpić zabarwienia wody.
Prace związane z przełączeniem magistrali wodociągowej prowadzone będą do 31 grudnia br.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Bugno – brak wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku  informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej  w dniu 30.11.2017r. od godz. 12:00 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w Szczecinku przy ul. Bugno.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Gdańska – brak wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku  informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej  w dniu 29.11.2017r. od godz. 10:45 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w Szczecinku przy ul. Gdańskiej.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Parkowa – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku  informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej  w dniu 20.11.2017r. do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w Szczecinku przy ul. Parkowej  nr 2, 3, 4, 5.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Prace przy budowie drogi ekspresowej S11 -ul. Koszalińska – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z prowadzonymi pracami przy budowie drogi ekspresowej S11 (obwodnica Szczecinka), w nocy z 20 na 21 listopada 2017r. w godz. od 22.00 do 5.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy ul. Koszalińskiej 82 (TESCO oraz stacja paliw) oraz przy ul. Koszalińskiej 87 (myjnia, sklep Mrówka, warsztat samochodowy).
Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Bukowa – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku  informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej  w dniu 15.11.2017r. od godz. 10.30 do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w Szczecinku przy ul. Bukowej  nr 6, 8, 10, 12,14, 16, 18, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 45, 47, 51, 53, 55.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Wiejska – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku  informuje, że w związku z awarią  sieci wodociągowej w dniu 11.11.2017r. w godz. od 12:00 do 16:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy ul. Wiejskiej od nr 48 do nr 58 .
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

 

Awaria sieci wodociągowej – ul. Szkolna, 1 Maja i Jana Pawła II – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią  sieci wodociągowej w dniu 10.11.2017r. w godz. od 11:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy ul. Szkolnej, ul. 1 Maja 22 , 34-36-36a, 35, 37, 39, 41, Jana Pawła II 5 w Szczecinku.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Modernizacja sieci wodociągowej – ul. Cieślaka – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowych w dniu 13.11.2017 r. w godzinach od: 8:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w Szczecinku przy ul. Cieślaka 6a, 6b i 6c.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Wiejska – brak wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 03.11.2017r. w godz. od 09:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w Szczecinku przy Wiejskiej.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

 

Przełączenie magistrali wodociągowej – Szczecinek, Gwda Mała, Gwda Wielka, Godzimierz, Marcelin – możliwe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia wody
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w  związku z prowadzonymi  pracami przy budowie drogi ekspresowej S11 (obwodnica Szczecinka) mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia wody na obszarze miasta Szczecinek oraz miejscowości: Gwda Mała, Gwda Wielka, Godzimierz, Marcelin. Lokalnie mogą również wystąpić zabarwienia wody.
Prace związane z przełączeniem magistrali wodociągowej prowadzone będą do 30 listopada br.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Zaułek, Szkolna, 1 Maja, Jana Pawła II – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 02.11.2017r. w godz. od 09:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w Szczecinku przy ul. Zaułek, Szkolnej, 1 Maja 22 (Szkoła), 34-36-36a, 35, 37, 39, 41 oraz Jana Pawła II 5 .
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

 

Modernizacja sieci wodociągowej – ul. Wiśniowa – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowych w dniu 31.10.2017 r. w godzinach od: 9:00 do 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w Szczecinku przy ul. Wiśniowej 16, 20 i 22.  

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Słowiańska – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 27.10.2017r. w godz. od 08:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy ul. Słowiańskiej nr 10 a, b, c, 6 w Szczecinku.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Traugutta – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 25.10.2017r. od godz. 14.40 do 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości położonych w Szczecinku przy ul. Traugutta.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Wiśniowa- brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 23.10.2017r. od godz. 14.00 do 18:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości położonych w Szczecinku przy ul. Wiśniowej 20 i 22.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

 

Awaria sieci wodociągowej – ul. Spółdzielcza- brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 12.10.2017r. w godz. od 09:30 do 13:  nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości zlokalizowanych w Szczecinku przy ul. Spółdzielczej nr 3, 5, 7, 8, 9, 10 oraz do kompleks sklepów.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Wiśniowa, Sikorskiego- brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 02.10.2017r. od godz. 11.30 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości położonych w Szczecinku przy ul. Wiśniowej 10, 11, 12, 12a, 14, 16, 22 i przy  ul. Sikorskiego 10.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

 

Awaria sieci wodociągowej – ul. Wiśniowa, Sikorskiego- brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 29.09.2017r. od godz. 12.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości położonych w Szczecinku przy ul. Wiśniowej 10, 11, 12, 12a, 14, 16, 22 i przy  ul. Sikorskiego 10.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

 

Przełączenie magistrali wodociągowej – Szczecinek, Gwda Mała, Gwda Wielka, Godzimierz, Marcelinmożliwe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w  związku z prowadzonymi  pracami przy budowie drogi ekspresowej S11 (obwodnica Szczecinka) mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia wody na obszarze miasta Szczecinek oraz miejscowości: Gwda Mała, Gwda Wielka, Godzimierz, Marcelin. Lokalnie mogą również wystąpić zabarwienia wody.

Prace związane z przełączeniem magistrali wodociągowej prowadzone będą do 31 października br.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Sienkiewicza – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 25.09.2017r. od godz. 11.30 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości położonych w Szczecinku przy ul. Sienkiewicza .

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Kaszubska – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 25.09.2017r. od godz. 09:00 do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości położonych w Szczecinku przy ul. Kaszubskiej w Szczecinku budynek 3, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 22, 24 i 24a .

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

 

Awaria sieci wodociągowej – ul. Kaszubska – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 22.09.2017r. od godz. 09:00 do godz. 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do nieruchomości położonych w Szczecinku przy ul. Kaszubskiej w Szczecinku budynek 1, 2-4, 3,6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24, 24A.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej -ul. Koszalińska- brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią przyłącza wodociągowego  w dniu 18.09.2017r.  w godz. od 09:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do centrum handlowego „Aura Park” zlokalizowanego w Szczecinku przy ul. Koszalińskiej 87a w Szczecinku.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej -ul. 1 Maja – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 15.09.2017r. w godz. od 13.00 do 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w Szczecinku przy ul.  1 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Kaszubską do skrzyżowania z ul. Zieloną.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej -ul. Narutowicza- brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 12.09.2017r. w godz. od 8.00 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w Szczecinku przy ul.  Narutowicza 1 i 5.

Cysterna z wodą podstawiona będzie przy budynku Narutowicza 1.

 Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Przełączenie magistrali wodociągowej – Szczecinek, Gwda Mała, Gwda Wielka, Godzimierz, Marcelinmożliwe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w  związku z prowadzonymi  pracami przy budowie drogi ekspresowej S11 (obwodnica Szczecinka) mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia wody na obszarze miasta Szczecinek oraz miejscowości: Gwda Mała, Gwda Wielka, Godzimierz, Marcelin. Lokalnie mogą również wystąpić zabarwienia wody.

Prace związane z przełączeniem magistrali wodociągowej prowadzone będą do 30 września br.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy

 

Awaria sieci wodociągowej -ul. Narutowicza- brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 8.09.2017r.  w godz. od 09:00  do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w Szczecinku przy ul. Narutowicza 1 i 5.

Za utrudnienia przepraszamy.

Modernizacja sieci wodociągowej – ul. Kopernika 31 – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z prowadzonymi przez Szczecinecką Spółdzielnię Mieszkaniową pracami modernizacyjnymi na przyłączu wodociągowym w dniu 07.09.2017 r. w godz. od 08:00 do 14:00  nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanej przy ul. Kopernika 31.

Za utrudnienia przepraszamy.

Przełączenie magistrali wodociągowej – Szczecinek, Gwda Mała, Gwda Wielka, Godzimierz, Marcelinmożliwe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w  związku z prowadzonymi  pracami przy budowie drogi ekspresowej S11 (obwodnica Szczecinka) i koniecznością przełączenia magistrali wodociągowej w dniach od 05 do 11 września 2017 r. mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia wody w obszarze miasta Szczecinek oraz miejscowości: Gwda Mała, Gwda Wielka, Godzimierz, Marcelin.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Białogardzka – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 1.09.2017r.  w godz. od 09:30  do godz. 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanej w Szczecinku przy ul. Białogardzkiej 4.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

INFORMACJA – awaria systemu telekomunikacyjnego

W dniu 25 sierpnia 2017 r.  firma budowlana wykonująca prace budowlane w ulicy Bugno uszkodziła  przewód telekomunikacyjny, co w konsekwencji spowodowało brak możliwości kontaktu telefonicznego z naszą Spółką.

W związku z powyższym w razie zgłoszenia awarii wodociągowo-kanalizacyjnej proszę dzwonić na telefon komórkowy – 608687527.

 Czas usunięcia awarii niezależny od PWiK Sp. z o.o.

za utrudnienia przepraszamy

 

Awaria sieci wodociągowej – ul. Harcerska- brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 21.08.2017r.  do godz. 19.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy ul. Harcerskiej.

Będzie podstawiona cysterna z wodą

Za utrudnienia przepraszamy.

Płukanie sieci wodociągowej – os. Świątki – spadki ciśnienia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z płukaniem sieci wodociągowej w dniu 04-08-2017 r.w godz. od 08:00 do 20:00 mogą nastąpić okresowe spadki ciśnienia wody do posesji zlokalizowanych na osiedlu Świątki.

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Podwale ,Szkolna- brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 02.08.2017r. od godz. 13:00 do godz. 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy ul. Podwale i Szkolnej w Szczecinku.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Awaria sieci wodociągowej – ul. Podwale ,Szkolna- brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 01.08.2017r. do godz. 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy ul. Podwale i Szkolnej 12 w Szczecinku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Karlińska- brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 28.07.2017r. w godz. od 08:00 do 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy ul. Karlińskiej 5,7,9,11 .

Będzie podstawiona cysterna z wodą

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Sikorskiego, Dworcowa – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 18.07.2017r. w godz. od 10.30 do 14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych na Osiedlu Trzesieka przy ul. Żeglarskiej i Brzegowej oraz na Mysiej Wyspie w Szczecinku.

Za utrudnienia przepraszamy.

Modernizacja sieci wodociągowej – ul. Sikorskiego, Dworcowa – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej przez Firmę PROJ-WOS w dniu 13.07.2017 r. od godz. 8:00 do godz. 12:00  nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w Szczecinku przy   ul. Sikorskiego 2,4,6,8,10,12,14,16,18, Dworcowej 5,5a,6,8, Dworzec PKP, Inkomet, Poczta.

Za utrudnienia przepraszamy.

Modernizacja sieci wodociągowej – ul. Sikorskiego – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej przez Firmę PROJ-WOS w dniu 12.07.2017 r. od godz. 8:00 do godz. 12:00  nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w Szczecinku przy   ul. Sikorskiego 20, 22, dz.94 – myjnia samochodowa.

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – ul. Mickiewicza, Limanowskiego, E.Plater – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu 05.07.2017r. do godz. 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych przy ul. Limanowskiego nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, Emilii Plater  2, Mickiewicza 3, 4, Pub Garaż, Bank Pekao SA.

Za utrudnienia przepraszamy.