Rejon Grzmiąca

Prace modernizacyjno – konserwacyjne na stacji uzdatniania wody – Grzmiąca, Sucha, Równe, Radusz,  Gdaniec – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że ze względu na prace modernizacyjno – konserwacyjne na stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzmiąca w dniu 20 grudnia 2017r. od godziny 10.00 do godziny 20.00 mogą wystąpić krótkotrwałe przerwy w dostawie wody oraz spadki ciśnienia wody dla miejscowości Grzmiąca, Sucha, Równe, Radusz 1-12 oraz Gdaniec.
Lokalnie mogą również wystąpić zabarwienia wody.

 

Brak zasilania w energię elektryczną –Godzisław, Czechy, Mieszałki, Nosibądy, Ubocze, Przystawy, Radusz – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku uzyskało informację z firmy Energa Operator S.A., iż w dniu 29.11.2017 od godz. 07:30 – 10:30 nastąpi brak zasilania w energię elektryczną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Godzisław. W związku z powyższym informujemy, że spowoduje to przerwy w dostawie wody do miejscowości Godzisław, Czechy, Mieszałki, Nosibądy, Ubocze, Przystawy, Radusz 13-19.
Za utrudnienia przepraszamy.

Modernizacja sieci wodociągowej – Iwin – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 28.11.2017 r. od godz. 11:00 do godz. 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowości Iwin.
Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – Radomyśl – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że ze względu na awarię sieci wodociągowej w dniu 02.10.2017 r. w godz. 8:30-13:30 nastąpi przerwa w dostawie wody dla budynków z lokalizowanych w miejscowości Radomyśl nr  1, 2, 3, 4, 36.

Za utrudnienie przepraszamy.

 

Brak zasilania w energię elektryczną –Wielanowo, Krosino, Boleszkowice– brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku uzyskało informację z firmy Energa Operator S.A., że w dniu   04.07.2017   w godz.  09:00 – 13:00. nastąpi brak zasilania w energię elektryczną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Wielanowo. W związku z powyższym informujemy, iż spowoduje to przerwy w dostawie wody do miejscowości: Wielanowo, Krosino, Boleszkowice.

Za utrudnienie przepraszamy.