Rejon Biały Bór

Modernizacja sieci wodociągowej – Biały Bór- brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 25.09.2017r. w godz. od 9.00 do 11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowości Biały Bór przy ulicach:

- Dworcowej od nr 22-97,

- Bogusława VIII,

- Magazynowej,

- Kolejowej.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Modernizacja sieci wodociągowej – Stepień, Stepno – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w dniu w związku z modernizacją sieci wodociągowej  w dniu 14.08.2017 r. w godz. od 09:00 do 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowościach:

- Stepień nr 18, 20, 21, 22, 22a, 23, 24a, 25, 26, 27a, 27b, 27c, 27d, 28, 29, 30, 30a, 30b, 31, 33,

- Stepno nr  1.

Za utrudnienia przepraszamy.

Brak zasilania w energię elektryczną –Dołgie, Domaradz – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka  z o. o. z siedzibą  w Szczecinku uzyskało informację  z firmy Energa Operator S.A., że w dniu 29.06.2017 roku  w godzinach  8.00-14.30 nastąpi brak zasilania w energię elektryczną na stacji uzdatniania wody w miejscowości Dołgie. W związku z powyższym informujemy, iż spowoduje to  przerwy w dostawie wody do następujących miejscowości: Dołgie oraz Domaradz.

W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie się w wodę.

Za utrudnienia przepraszamy.

Modernizacja sieci wodociągowej – Kazimierz i Kamienna – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w dniu 19.05.2017 r. w godz. od 08:00 do 10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowościach: Kazimierz i Kamienna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Dezynfekcja i płukanie technologiczne sieci - Świerszczewo, Stepień, Drzonowo, Bielica, Dyminek, Dołgie, Domaradz, Koleśnik i Radzewo

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że od 16 marca 2017r.  do odwołania w związku z prowadzonym płukaniem technologicznym sieci wodociągowej woda podawana do sieci zostanie poddana profilaktycznemu działaniu środka dezynfekującego. Miejscowości objęte płukaniem technologicznym: Świerszczewo, Stepień, Drzonowo, Bielica, Dyminek, Dołgie, Domaradz, Koleśnik i Radzewo.

 Za utrudnienie przepraszamy.

Brak zasilania w energię elektryczną – Kołtki, Zduny, Rzyszczewko, Kierzkowo – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku uzyskało informację z firmy Energa Operator S.A., iż w dniu 08.02.2017 w godz. 12:00 – 15:00  nastąpi brak zasilania w energię elektryczną na stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Kołtki. W związku z powyższym informujemy, że spowoduje to przerwy w dostawie wody do miejscowości Kołtki, Zduny, Rzyszczewko, Kierzkowo.

 Za utrudnienie przepraszamy.

 

Brak zasilania w energię elektryczną – Kołtki, Zduny, Rzyszczewko, Kierzkowo – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku uzyskało informację z firmy Energa Operator S.A., iż w dniu 02.02.2017 w godz. 08:30 – 13:00 nastąpi brak zasilania w energię elektryczną na stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Kołtki. W związku z powyższym informujemy, że spowoduje to przerwy w dostawie wody do miejscowości Kołtki, Zduny, Rzyszczewko, Kierzkowo.

 Za utrudnienie przepraszamy.

 

Brak zasilania w energię elektryczną – Kołtki, Zduny, Rzyszczewko, Kierzkowo – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku uzyskało informację z firmy Energa Operator S.A., iż w dniu 24.01.2017 w godz. 08:30 – 13:00  nastąpi brak zasilania w energię elektryczną na stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Kołtki. W związku z powyższym informujemy, że spowoduje to przerwy w dostawie wody do miejscowości Kołtki, Zduny, Rzyszczewko, Kierzkowo.

 Za utrudnienie przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – Stepień, Stepno, Stepien kolonia- brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniach od 19 do 21 stycznia 2017 r.  w godz. od 09:00 do 14:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowościach Stepień, Stepno, Stepien kolonia.

Za utrudnienie przepraszamy.

Brak zasilania w energię elektryczną – Kołtki, Zduny, Rzyszczewko, Kierzkowo – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku uzyskało informację z firmy Energa Operator S.A., iż w dniu 20.01.2017r  w godz. 08:30 – 13:00  nastąpi brak zasilania w energię elektryczną na stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Kołtki. W związku z powyższym informujemy, że spowoduje to przerwy w dostawie wody do miejscowości Kołtki, Zduny, Rzyszczewko i Kierzkowo.

Za utrudnienia przepraszamy.

Brak zasilania w energię elektryczną – Kołtki, Zduny, Rzyszczewko, Kierzkowo – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku uzyskało informację z firmy Energa Operator S.A., iż w dniu 18.01.2017r  w godz. 08:00 – 13:00  nastąpi brak zasilania w energię elektryczną na stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Kołtki. W związku z powyższym informujemy, że spowoduje to przerwy w dostawie wody do miejscowości Kołtki, Zduny, Rzyszczewko i Kierzkowo.

Za utrudnienia przepraszamy.

Awaria sieci wodociągowej – Stepień, Stepno, Stepień kolonia- brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 12.01.2017 r.  mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do posesji zlokalizowanych w miejscowościach Stepień, Stepno, Stepień kolonia.

Za utrudnienie przepraszamy.

Brak zasilania w energię elektryczną – Kołtki, Zduny, Rzyszczewko, Kierzkowo – brak wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku uzyskało informację z firmy Energa Operator S.A., iż w dniu 10.01.2017 roku w godzinach 08.00-11.00 nastąpi brak zasilania w energię elektryczną na stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Kołtki. W związku z powyższym informujemy, że spowoduje to przerwy w dostawie wody do miejscowości: Kołtki, Zduny, Rzyszczewko, Kierzkowo.

 

Za utrudnienia przepraszamy.