Kolejna fotowoltaika w PWiK sp. z o.o.

Miło nam poinformować, że nasza firma znalazła się na liście pozytywnie ocenionych wniosków na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 99,76 kWp na oczyszczalni ścieków w Szczecinku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł. Wartość całego projektu wynosi 819 047,81 zł z czego 512 180,00 zł stanowi dofinansowanie. Jesteśmy przedsiębiorstwem proekologicznym- szanującym środowisko. Oprócz realizacji inwestycji...

czytaj

Płukanie sieci

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinku informuje, że w dniach od 12.03.2018 do 15.06.2018 roku prowadzone będą prace konserwacyjno- eksploatacyjne na sieci wodociągowej (płukanie sieci wodociągowej). Wobec powyższego może występować lokalne zabarwienie wody związkami żelaza oraz spadki ciśnienia wody. HARMONOGRAM PŁUKANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ MIASTA SZCZECINEK: I Etap – od dnia 12.03.2018 r. do dnia 16.03.2018 r. 1. Bugno, Koszalińska do Kołobrzeskiej 2. Kołobrzeska, Osiedle Kołobrzeska 3. Koszalińska, Osiedle...

czytaj

Informacja

  INFORMACJA Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku informuje, że w związku z ograniczaniem działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z uwagi na możliwości techniczne i organizacyjne, z dniem 1 stycznia 2018 roku Spółka zaprzestaje świadczenia usług wywozu nieczystości płynnych z obszaru Miasta i Gminy Borne Sulinowo. Jednocześnie nadmieniamy, iż na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo działa firma – Usługi Transportowe – Bogdan Sawczuk kontakt tel. 600 986 627, która...

czytaj